Commissie wil lawaai meten rond Schiphol

Een commissie onder leiding van oud-senator Eversdijk (CDA) gaat op zoek naar een eenvoudig systeem om vliegtuiglawaai in de omgeving van Schiphol te meten.

Dit gebeurt op verzoek van staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat, VVD). De commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, zoals zij officieel heet, is opgericht om een systeem te ontwikkelen waarmee de geluidsgrenzen voor de wijde omgeving van Schiphol kunnen worden gehandhaafd.

Omdat deze metingen juridische gevolgen hebben voor de luchtvaartsector moeten de gegevens zeer nauwkeurig zijn. Alleen meten is hierbij niet voldoende, want voor een nauwkeurig beeld van de hoeveelheid geluid in een bepaald tijdvak moeten ook berekeningen worden uitgevoerd. Volgens commissievoorzitter Eversdijk ,,leeft het gevoel dat de cijfers over vliegtuiggeluid worden gemanipuleerd omdat alleen gemiddelden en samenvattingen worden getoond''. Hij wil dat wantrouwen wegnemen.

Zoals ook omwonenden bij herhaling hebben gevraagd, zal de commissie in haar onderzoek nu drie verschillende meetsystemen betrekken die ,,echt meten'' en deze gegevens direkt beschikbaar hebben. Dat gebeurt door middel van microfoontjes op palen in bewoonde gebieden.

Deze aanpak wordt ,,meten ter informatie'' genoemd en het verschaft de omwonenden een beeld van het geluid dat de overvliegende toestellen in een bepaald tijdvak of dagelijks produceren. De commissie zal in de rapportage van volgende maand aangeven op welke wijze deze metingen moeten worden weergegeven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om het lawaai in decibellen weer te geven of in het aantal vliegtuigen.

Tot nu toe waren de betrokkenen op Schiphol en het departement zeer sceptisch over een dergelijke aanpak omdat de metingen gemakkelijk kunnen worden vervuild. De staatssecretaris stapt over dat bezwaar heen en wijst de commissie er op dat inmiddels ook in de Tweede Kamer brede steun bestaat voor deze vorm van geluidsmetingen.