Brief kardinaal Ratzinger rampzalig voor vrouwen? 2

Kardinaal Ratzinger is er in de komkommertijd toch maar in geslaagd in deze krant aan diverse dames reacties te ontlokken op een brief over de maatschappelijke positie van vrouwen. Mij dunkt, dat deze brief vooral nu is gepubliceerd vanwege recente commotie in Spanje naar aanleiding van geweld binnen het huwelijk, met soms dodelijke afloop. Dat is uiteraard een ernstig probleem waarbij het Vaticaan Spaanse en andere bisschoppen graag terzijde wil staan met verstandig advies.

Persoonlijk heb ik in de brief geen onvertogen woord kunnen vinden. De kritiek van de dames noopt veeleer tot een ernstige waarschuwing.

Het goeddeels legendarische oermatriarchaat is niet voor niets aan zijn eind gekomen. De patriarchale machtsgreep beantwoordde kennelijk aan een behoefte van velen. Men moet dus aannemen, dat de oermatriarchen het te bont hebben gemaakt met hun feminisme en de machtsgreep zelf provoceerden. Dat kan opnieuw gebeuren als de huidige feministes niet op hun tellen passen en misbruik maken van de hun gegunde emancipatie. Getergde mannen zouden ertoe kunnen besluiten het feministische experiment te beëindigen en het heft weer voor enkele millennia in eigen hand te nemen. Als ik zijn brief goed heb begrepen, zou Ratzinger het opnemen voor de rechten van de vrouw, in de eerste plaats natuurlijk voor die van Maria die ook in de koran de hoogst gezegende van alle vrouwen wordt genoemd. Ergo: feministes kunnen beter zuinig zijn op zo'n vrouwvriendelijke kardinaal.

    • Ben Hoffschulte Leuven