Brief kardinaal Ratzinger rampzalig voor vrouwen? 1

De brief van kardinaal J. Ratzinger aan de bisschoppen over mannen en vrouwen in de kerk en in de wereld, waarover NRC Handelsblad 2 augustus berichtte, moge in Nederland boze dan wel geamuseerde reacties hebben opgeroepen, hij kan in het geboorteland van de paus hoogst ernstige consequenties hebben.

Er zullen best her en der huwelijken uiteenvallen, wanneer vrouwen de bestaande machtsverhoudingen binnen het gezin doorbreken. Afgezien van het feit dat zulks dan altijd nog beter is dan het voortduren van gewelddadige onderdrukking, verwart de kardinaal oorzaak en gevolg. Modern feminisme is het antwoord van de verdrukten op de gewelddadige masculiene heerschappij, die overigens van alle tijden en alle culturen is.

De strijd tegen alle vormen van geweld, waaronder kinderen, jongeren en vrouwen te lijden hebben, is nog pas in de beginfase. Ook in Nederland waar een groot aantal blijf-van-mijn-lijf-huizen bestaat, ook in de Europese Unie, waar zelfs een communautair actieprogramma (Daphne II) in het leven geroepen is ter voorkoming van huiselijk geweld, komt vrouwenmishandeling nog frequent voor. Dat is zeker het geval in de nieuwe EU-staten, waar de autoriteiten de neiging hebben het probleem onder tafel te houden.

In Polen, waar de stichting Gaude Mater Polonia met steun van de Europese Gemeenschap in Leszno een zeer succesvol Crisis-Interventie-Centrum heeft opgericht niet om huwelijken te laten mislukken, maar om ze te redden , werken sommige priesters nu reeds deze nieuwe ontwikkeling tegen. Hun redenering is primo dat er geen probleem bestaat, secundo dat de kerk dat dan wel via de biecht oplost. De brief van de kardinaal kan rampzalig zijn voor ons werk.

    • Stichting Nederland-Polen
    • Dr. C.V. Lafeber