Achterland

Dit afgezonderde recreatiegebiedje is een JOP, een jongerenontmoetingsplaats. Beter bekend onder de naam hangplek. Deze is aangelegd voor de jeugd van Dirksland.

De jeugd klit wat bij elkaar in minirok en beatlehaar. Achter een ouwe schuur of zoiets, er was altijd wel ergens een plek te vinden in zo'n dorp.

Tegenwoordig gaat het anders. De jongeren van dit dorp weten hoe een hangplek eruit hoort te zien. Ze zijn met een tekening van een skatebaan naar de gemeente gestapt.

In de Horizonnotitie uit 2003 over het jeugdbeleid in Dirksland werd de hangplek aanbevolen als oplossing voor overlast elders in het dorp. De keuze van de locatie stelde de gemeente voor een dilemma. ,,Waar wordt een hangplek geplaatst: Buiten de kern? Weinig toezicht. Binnen de kern? Overlast.''

Ze hebben het in Dirksland zo opgelost. Binnen de kern, maar toch er buiten. Verderop in de notitie staat: ,,Hangplekken passen vaak niet binnen het bestemmingsplan.''

Hangplek en bestemmingsplan. Zelden zie je twee woorden bij elkaar zo duidelijk de tegenstrijdigheid in onze cultuur blootleggen. Als wij niet voor elke vierkante meter een bestemming hadden, dan bleven er genoeg jongeren-

ontmoetingsplaatsen over.