VS geven uitstel voor biometrisch paspoort

Nederland krijgt, net als 26 andere `bevriende staten' van de Verenigde Staten, een jaar extra om een paspoort met biometrische kenmerken in te voeren. Burgers uit die 27 landen kunnen nu nog zonder visum van en naar de Verenigde Staten reizen. Twee jaar geleden maakte de Amerikaanse regering bekend dat die paspoorten vanaf 26 oktober 2004 voorzien moesten zijn met biometrische kenmerken, zoals een vingerafdruk of een irisscan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bereidt invoering van een dergelijk paspoort voor. Op korte termijn starten in zes gemeenten proeven waarbij zowel een gelaats- als een vingerscan zijn opgenomen. Aan de hand van die proef wordt bekeken of beide kenmerken definitief worden opgenomen in alle nieuwe paspoorten en identiteitskaarten.

Invoering ervan vindt niet alleen plaats om onbelemmerd reizen naar de Verenigde Staten mogelijk te maken. Ook de International Civil Aviation Organisation heeft biometrische kenmerken in reispapieren opgenomen als standaardkenmerk voor internationaal gebruik bij grenspassages. Daarnaast heeft ook de Europese Unie vorig jaar oktober besloten dat paspoorten van inwoners van de lidstaten op termijn de vingerafdruk van de eigenaar moet bevatten.

Volgens minister de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) is de vingerscan de meest geschikte biometrisch kenmerk om de identiteit van personen vast te stellen. Daarmee is het ook mogelijk om zogeheten look-a-like identiteitsfraude op te sporen, schreef hij vorig jaar in een brief aan de Kamer.