`Snelheidslimiet op Westerschelde'

Zeeschepen op de Westerschelde zouden een snelheidsbeperking opgelegd moeten worden. De huidige snelvarende zeeschepen veroorzaken geregeld gevaar voor de binnenvaart en recreatieschepen. Niet alleen leiden de grote snelheidsverschillen tussen zeevaart en overige schepen tot gevaarlijke situaties, ook de hoge golven vormen een risico.

Dat schrijft de Koninklijke Schuttevaer, de organisatie voor de binnenvaart, in een brief vandaag aan minister Peijs (verkeer en waterstaat, CDA). Schuttevaer dringt aan op een snelheidsbeperking tot 12 mijl per uur (circa 20 kilometer per uur), behalve voor schepen waarvan proefondervindelijk is aangetoond dat zij door hun rompvorm geen grote golven veroorzaken. Minister Peijs heeft onlangs in een brief aan de Kamer uitgesproken dat zij wat wil doen aan de veiligheid in de Westerschelde. Hierin stelt zij voor de verkeersstromen te scheiden. Maar een snelheidsbeperking noemde zij niet.

C.J. de Vries, directeur van Schuttevaer, vraagt of het ministerie de snelheidsbeperking een jaar bij wijze van proef wil invoeren. ,,De binnenvaart en de zeeschepen maken gebruik van dezelfde geul. In principe houdt de zeevaart het midden. Meer scheiding zit er niet in. Er zijn ook plaatsen waar de binnenvaart moet oversteken. De snelheidsverschillen zijn soms erg groot. Ik heb hier een foto voor me van een zandschip waar een golf overheen ging van meer dan twee meter hoog. Dat schip zit helemaal dicht en kan gelukkig niet zinken door een golf. Maar alles aan dek, ook wat stevig zat vastgesjord, was gewoon weggeslagen. Als die zeeschepen almaar harder gaan, slaat straks de stuurhut er nog af.''

Schuttevaer heeft begrip voor de positie van de minister, omdat alle nautische zaken in overleg met België geregeld moet worden. De Vries: ,,Maar het moet toch lukken om de golfhoogte terug te brengen tot een meter.''