Duitse WW iets soepeler na protest

De Duitse regering zal aan het verzet tegen een nieuwe werkloosheidswet tegemoetkomen door een aantal scherpe kantjes van het nieuwe uitkeringsstelsel af te vijlen. Bondskanselier Gerhard Schröder zal, aldus zijn woordvoerder, persoonlijk op de versoepeling van de regels toezien.

De toezeggingen zijn een reactie op het snel aanzwellende protest tegen de versobering van de uitkeringen voor langdurig werklozen. Maandag gingen naar schatting 40.000 mensen tegen de nieuw regels de straat op. De demonstranten zijn vastberaden elke maandagavond tegen de wet te demonstreren totdat de regels van tafel zijn.

Inmiddels hebben kopstukken uit de vakbonden het protest uitdrukkelijk toegejuicht. ,,Naar ons wilden de politici niet luisteren'', zei de vice-voorzitter van vakverbond DGB, Ursula Engelen-Kefer, die tevens lid is van het presidium van de SPD. ,,Nu moeten ze de confrontatie met het verzet aangaan.''

De roodgroene regeringscoalitie wil vooralsnog niet verder gaan dan een aantal kleine aanvullingen op de wet die op 1 januari 2005 van kracht wordt. De nieuwe wet is van toepassing op 2,3 miljoen langdurig werklozen en voorziet in een verlaging van de uitkering enerzijds en maatregelen om mensen sneller aan werk of aan een vervolgopleiding te helpen anderzijds.

Het nieuwe regime houdt, sterker dan de bestaande regels, rekening met het eigen vermogen van de uitkeringsgerechtigde. Een optie om de wet te versoepelen is om een groter eigen vermogen toe te staan. Ook de vraag wat wel en wat niet tot dat vermogen wordt gerekend biedt mogelijkheden voor concessies.

Zo is het waarschijnlijk dat kleine levensverzekeringen die ouders hebben afgesloten om straks de opleiding van hun kinderen te kunnen financieren niet bij het vermogen opgeteld hoeven te worden. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om ouderen te ontzien.