CPB voorziet meer economisch herstel

De groei van de Nederlandse economie zal volgend jaar 1,5 procent bedragen. Het tekort op de begroting zal als gevolg daarvan al dit jaar lager uitpakken dan tot nu toe verwacht, 2,8 procent (12,6 miljard euro) in plaats van 3,0 procent.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke gegevens van het Centraal Planbureau (CPB), die gisteren naar de departementen zijn gestuurd als voorbereiding op de miljoenennota. Het is voor het eerst sinds jaren dat het CPB de ramingen in positieve zin bijstelt. Ook volgend jaar wordt met een kleiner tekort rekening gehouden: 2,6 in plaats van 2,7 procent van het bruto binnenlands product. De voorspelling voor de groei in 2004 blijft onveranderd op 1,25 procent.

Het kabinet zal de komende weken op basis van de zogenoemde concept-MEV (Macro Economische Verkenning) van het planbureau de miljoenennota verder invullen. Die wordt op prinsjesdag gepresenteerd.

Ondanks het positieve nieuws van het CPB, kan Nederland maar moeizaam aanhaken bij het herstel van de wereldhandel. Het voor Nederland relevante deel van de wereldhandel neemt dit jaar met 7,25 procent toe en volgend jaar met 6,75 procent. De totale wereldhandel groeit in 2004 met 10,75 procent en volgend jaar met 8,5 procent.

De meevallende groei voor volgend jaar heeft ook gevolgen voor de werkloosheid en de koopkracht. De werkloosheid neemt weliswaar nog fors toe, maar minder hard dan tot nu toe werd verwacht. Voor 2004 houdt het CPB nu rekening met 505.000 werklozen, tegen 520.000 in eerdere ramingen. Volgend jaar is dat 550.000 in plaats van 565.000. Twee maanden geleden schatte het CPB het verlies aan koopkracht nog op 0,5 procent voor 2004 en op 1,25 voor volgend jaar. Nu verwacht het dat het verlies beperkt blijft tot 0,25 procent in 2004 en 1 procent in 2005.