Bush wil Republikein Porter Goss aan top CIA (Gerectificeerd)

President Bush wil zijn partijgenoot Porter Goss aan het hoofd van de CIA, zei hij gisteren. Critici waarschuwden meteen voor een `politieke' benoeming.

Er zal enige overtuigingskracht van het Witte Huis voor nodig zijn geweest om de 65-jarige Republikeinse politicus en oud-geheim agent Porter Goss ertoe te bewegen zich tot de nieuwe directeur van de CIA te laten benoemen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan de kandidatuur, die president Bush gisteren bekendmaakte, een maand nadat George Tenet zijn ambt neerlegde wegens het falen van de buitenlandse inlichtendienst.

Eerst moet Goss zich afvragen of hij de hoorzittingen voor de Senaat overleeft in de herfst. Ook al hebben de Republikeinen de meerderheid, toch zal de kandidaat flink aan de tand worden gevoeld door kritische Democraten. Daarna volgt de tweede test, van de president die per 1 januari 2005 in het Witte Huis zit. Als die president niet Bush heet, is de kans groot dat het tijdperk Goss bij de CIA alweer is afgelopen.

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de huidige regering zich voorstander getoond van het instellen van een nieuwe functie, namelijk die van een `nationale inlichtingendirecteur', die boven alle andere inlichtingendiensten staat, de CIA incluis.

Goss, sinds 1989 in het Congres en lid van een van de commissies die de inlichtingendiensten volgen, was net van plan met pensioen te gaan. Op zijn website noemt hij veteranenzaken, het milieu, gezondheidszorg, en als laatste inlichtingendiensten als zijn speerpunten. Daarnaast trekt hij de aandacht met een virtueel plaatjesboek met foto's van de kleurrijke flora en fauna van Zuidwest-Florida, dat hij vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden. Na zijn afstuderen in 1960 (klassieke talen) aan Yale University kwam hij bij de CIA. Hij verrichtte geheime operaties in Miami, Haiti, en West-Europa. Goss spreekt Spaans en Frans.

,,Hij kent de CIA van binnen en van buiten', zei president Bush gisteren. ,,Hij heeft veel ervaring, en hij wordt gerespecteerd door beide politieke partijen.' Bush zei dat Goss' politieke carrière van pas kwam, omdat overleg met het Congres van belang is om de inlichtingendiensten, die na het fiasco van `11 september' en de oorlog in Irak in problemen verkeren, goed te kunnen reorganiseren.

De Democratische oppositie was er snel bij om de voordracht af te doen als `politiek getint'. Volgens senator Jay Rockefeller, vice-voorzitter van een Senaatscommissie voor inlichtingendiensten, is bij het zoeken naar een CIA-baas ,,de keuze voor elke politicus – van welke partij ook – een vergissing'.

Maar andere Congresleden wijzen op de staat van dienst van Goss, die bijvoorbeeld een actieve rol gespeeld heeft bij het werk van de commisie die onderzoek deed naar `11 september' en een vernietigend rapport uitbracht over de tekortkomingen bij de inlichtingendiensten. Weliswaar sprak hij zich uit tegen het klakkeloos overnemen van alle aanbevelingen uit dat rapport, maar volgens bijvoorbeeld Pat Roberts, Republikeins Congreslid uit Kansas, bewijst dat Goss' onafhankelijkheid.

Voormalig CIA-hoofd Stansfield Turner (onder Carter) is fel gekant tegen de benoeming. Volgens hem is de geloofwaardigheid van de Amerikaanse inlichtendiensten ,,in de VS en de rest van de wereld' in het geding en dan is het absoluut noodzakelijk zelfs maar de schijn van partijdigheid te vermijden. ,,Ik volgde zelf een man op die na elf maanden het veld moest ruimen omdat hij te politiek werd geacht', aldus Turner. Zijn naam: George H. Bush, vader van de huidige president, die hoofd van de Republikeinse partij was geweest.

Gisteren probeerde Goss alvast het moreel onder de medewerkers van de CIA op te vijzelen. ,,De kern van ons vermogen om inlichtingen te verzamelen bestaat uit mensen, en het is belangrijk te beseffen dat wij een groot aantal geweldige Amerikanen hebben die fantastisch werk doen.'

Rectificatie

Goss

In het artikel Bush wil Republikein Porter Goss aan top CIA (woensdag 11 augustus, pagina 5) werd gesteld dat de positie van Goss afhankelijk zal zijn van de vraag welke president per 1 januari 2005 in het Witte Huis zit. De inauguratie van de Amerikaanse president vindt plaats op 20 januari.