Bij twijfel geen gaswinning Waddenzee

Het staat niet onomstotelijk vast dat gaswinning in de Waddenzee géén schadelijke gevolgen heeft voor de natuur. Dat was de conclusie van de wetenschappelijke rapporten die in 1999 zijn opgesteld onder de titel `Integrale studie bodemdaling'. Er werd toen terecht besloten tot een moratorium op gaswinning.

In tegenstelling tot wat Wouter van Dieren beweert in zijn filippica tegen natuur- en milieuorganisaties en ,,het noordelijke bestuursapparaat'' (NRC Handelsblad, 30 juli), is er sindsdien geen nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen die een andere conclusie schadelijke gevolgen voor de natuur door gaswinning zijn uitgesloten rechtvaardigt.

Het Waddengebied is het belangrijkste natte natuurgebied van Europa. In het beleid voor dit wetland behoren bescherming en behoud leidend te zijn en daarbij hoort ook het principe `in geval van twijfel niet doen'. Dat geldt dus voor gaswinning.

Van Dieren beticht de natuur- en milieuorganisaties die deze stelling aanhangen van conservatisme. Als men behoud en bescherming van de natuurwaarden van de Waddenzee conservatisme noemt, hebben wij daar geen moeite mee.

    • Ad van den Biggelaar
    • Stichting Natuur