Amnestie politieke gevangenen Chili

De Chileense Senaat heeft gisteren ingestemd met amnestie voor 32 politieke gevangenen. President Lagos had gevraagd om het pardon nadat zeven van de gedetineerden in hongerstaking waren gegaan. Ze behoorden tot een kleine groep dissidenten die de wapens oppakten tijdens de dictatuur van generaal Pinochet (1973-1990) en ook na de terugkeer van de democratie bleven strijden tegen de privileges voor oud-legerleiders.