Recordaantal zeepaardjes

In de afgelopen maanden is een recordaantal kortsnuitzeepaardjes in de Oosterschelde aangetroffen. Dat zegt de stichting Anemoon, de organisatie van marien ecologisch onderzoek in Nederland.

Het kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocampus) is een soort die vooral voorkomt in en rond de Middellandse Zee. Tot enkele jaren geleden werden deze dieren uiterst zelden in Nederlandse wateren aangetroffen. De laatste paar jaar kwamen er volgens Anemoon al wat meer waarnemingen, maar niet meer dan hooguit drie tot vijf waarnemingen per jaar binnen. Maar alleen al dit jaar zijn er in de maanden juni tot en met augustus minstens tien meldingen van kortsnuitzeepaardjes in de Oosterschelde binnengekomen. Ook is een waarneming bekend in het Grevelingenmeer, een plaats waar nog niet eerder zeepaardjes zijn aangetroffen.

Volgens Peter H. van Bragt van Anemoon bleef de verspreiding tot voor kort beperkt tot de zuidelijke Noordzee, dat wil zeggen iets voorbij het Kanaal. In Nederland waren alleen incidentele waarnemingen bekend. Mogelijk is de verspreiding door de warme winters naar het noorden verschoven. Volgens Van Bragt is het aantal waarnemers, voornamelijk sportduikers, wel toegenomen, maar verklaart dit niet waarom afgelopen maanden zoveel kortsnuitzeepaardjes zijn gezien.

Een andere soort, het Klein zeepaardje (Hippocampus ramulosus) komt wel voor in de Nederlandse wateren. Beide zeepaardjes zijn ongeveer even groot, namelijk tien tot twaalf centimeter, met een maximum van 15 centimeter.