`Pas tbs-beleid aan of hou je mond'

Zo'n 4.500 werknemers van tbs-klinieken zijn het beu: Kamerleden die na ieder tbs-incident nonsens uitkramen en media die dat breed uitmeten.

De uitlatingen van Kamerleden na de ontvoering door een tbs'er van een meisje uit Eibergen dit voorjaar, die waren de druppel, zegt Maarten Wiggers de Vries.

Hij is de woordvoerder namens de ondernemingsraden van de tbs-klinieken, die minister Donner van Justitie gezamenlijk een verontruste brief stuurden. Zelf werkt hij als psychosociaal begeleider bij de Pompestichting in Nijmegen. ,,Voordat Kamerleden ook maar íets van de zaak wisten riepen ze op de televisie al om intrekking van alle verloven voor tbs'ers. En niet alleen de Tweede-Kamerleden die dat altijd doen, zoals Eerdmans van de LPF. Nee: ook juristen als de justitiewoordvoerder van de PvdA. Allemaal gingen ze er ook bij voorbaat vanuit dat wij fouten hadden gemaakt. Terwijl deze tbs'er toen hij vermist was netjes volgens de procedure op de telex is gezet'', zegt Wiggers de Vries.

Kliniek Flevo Future had wel degelijk een fout gemaakt, schreef Donner later. Die had de tbs`er moeten begeleiden naar een kliniek voor alcoholverslaving, maar liet hem alleen vertrekken. Waarna hij verdween.

,,Ja. Maar dat is het punt niet van de brief die we nu hebben geschreven.''

U vindt dat Kamerleden hoe dan ook teveel onzinnigs roepen. En dat de media dat te gemakkelijk doorgeven. Welke media bedoelt u met `de' media?

,,Met name de journaals waar al die Kamerleden prompt na de ontvoering verschenen, waar ze meteen van alles mochten roepen voordat iemand wist wat er precies was gebeurd. En waar, toen de werkelijkheid gecompliceerder bleek, niemand naar die Kamerleden terugkeerde om te vragen: `Wat u zei klopt niet, en wat hebt u daar nu op te zeggen?''

Wat klopte er niet?

,,De kliniek hád de vermissing gemeld. Maar erger was weer die rituele roep om afschaffing van de verloven. Daar klopt niets van, want alle Kamerleden wéten wat het Nederlandse tbs-beleid inhoudt en ze weten dat het daarbinnen onmogelijk is verloven af te schaffen.

,,Omdat het eenvoudigweg te gevaarlijk is tbs'ers na vrijlating onvoorbereid de maatschappij in te sturen. Dat was puur inspelen op emoties. Verander het tbs-beleid dan structureel. Of houd je mond.''

De Kamer kreeg Donner na het incident met het ontvoerde meisje uit Eibergen wel zover dat hij de tbs-klinieken opdroeg alle verloven te `heroverwegen'. Wat merkt u daarvan in de kliniek?

,,Op dit moment is iedereen die voor het uitvoeren van risicotaxaties bij tbs'ers is opgeleid van zijn dagelijkse werk gehaald. Men zit hier onder grote druk vragenlijsten in te vullen, want 1 september moet Donner alles binnenhebben. Twee zeer uitgebreide vragenlijsten per persoon voor landelijk 1.200 tbs'ers.''

`Laat ons die inschatting van tbs'ers nu maar zelf maken' is vaak de houding van tbs-klinieken. `U, buitenwereld, hebt daar geen verstand van.' Maar is het niet verstandig dat men u af en toe controleren wil?

,,Jazeker. Maar wij bij de Pompe-stichting bijvoorbeeld, wij hádden alle risicotaxaties voor alle patiënten allang ingevuld. En nu moet het, door Eibergen, gewoon nóg een keer. Maar ons werk gaat over het inschatten van menselijk gedrag. En dan kun je nog zoveel vragenlijsten invullen: daarover kun je nooit een honderdprocentsgarantie geven.''

Kan het tbs-systeem nog wel in stand blijven, nu de maatschappij die garantie tóch eist?

,,Het gaat om zieken. Kankerpatiënten kun je ook niet altijd genezen en dan zeg je toch ook niet...''

Kankerpatiënten ontvoeren meestal geen kinderen.

,,Nee. Maar we hebben het wel over gestoorde mensen. Als maatschappij moet je daar wat mee doen. Daarom hebben we een tbs-beleid. Zolang je daarvoor kiest, laat ons dan alsjeblieft ons werk doen.''

    • Margriet Oostveen