Optimisme bij uitgever Wolters

Uitgeversconcern Wolters Kluwer heeft vanmiddag zijn winstprognose aangescherpt. Het bedrijf is optimistischer door meevallende resultaten en wil het dividend op hetzelfde niveau houden als vorig jaar.

Wolters Kluwer maakte in het tweede kwartaal een nettowinst van 15 miljoen tegen een verlies van 84 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. De omzet daalde met 3 procent naar 838 miljoen, mede door de lagere koers van de dollar ten opzichte van de euro. De brutowinst daalde ook, met een kwart naar 123 miljoen. In een eerste reactie steeg de koers van het aandeel Wolters Kluwer met 5 procent naar 13,95 euro. Daarmee was het de grootste stijger binnen de AEX-index.

De uitgever van juridische, fiscale en medische informatie verwacht dat de omzet dit jaar maximaal 1 procent toeneemt. De winst per aandeel – exclusief afschrijvingen en buitengewone posten – zal uitkomen tussen 0,99 en 1,10 euro. Eerder rekende Wolters Kluwer op 99 eurocent.

Volgens de Amerikaanse bestuursvoorzitter Nancy McKinstry is het bedrijf ,,goed op weg'' om de doelen te bereiken die in Wolters' driejaarsstrategie zijn geformuleerd. Vorig jaar oktober kondigde Wolters Kluwer een grootscheepse reorganisatie aan waarbij de komende drie jaar 1.600 banen moeten verdwijnen, zo'n 8 procent van het personeelsbestand. De sanering moet over ruim twee jaar leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 240 miljoen euro.

Een van de doelstellingen van McKinstry is om over ruim twee jaar 45 procent van de omzet uit elektronische uitgaven te halen. Vorig jaar oktober lag dat nog op 30 procent.

Eerder gaf het concern aan dat de winstgevendheid de komende jaren zal afnemen. Vanaf 2007 zal de winstmarge terug zijn op het niveau uit de jaren negentig rond de 20 procent van de omzet. Voor dit jaar rekent het concern op 14 tot 16 procent.