Onderzoek

In het artikel Thuis toch goedkoper dan tehuis (woensdag 4 augustus, pagina 2) is sprake van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is echter een onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek en het SCP.