Hof: hulp VN niet nodig

Het Hooggerechtshof van Guatemala heeft een plan verworpen waaronder de Verenigde Naties gemachtigd zouden zijn misdaden te onderzoeken en rechtszaken te initiëren. Het hof meent dat dit indruist tegen de soevereiniteit van het land.

Voorstanders van het plan hoopten dat met het plan een einde zou komen aan de rechteloosheid in het land. Op papier is Guatemala een democratie, maar in de praktijk heerst een cultuur van straffeloosheid en zijn onderdelen van het vredesakkoord uit 1996, zoals hervorming van de rechtspraak, nog steeds niet uitgevoerd.

Volgens waarnemers zijn criminele organisaties doorgedrongen tot in de rechterlijke macht. Wie naar de politie stapt, neemt een risico. In 2002 zijn er ruim zeventig mensen gelyncht, volgens mensenrechtenorganisaties veelal omdat ze aangifte deden. Rechters, openbare aanklagers en de president worden bedreigd.

Mede hierdoor wordt 95 procent van de misdaden niet opgelost. De minister van Binnenlandse Zaken, Arturo Soto nam vorige maand ontslag omdat hij de schrikbarende toename van het aantal moorden alleen al dit jaar werden 260 vrouwen vermoord niet kon stoppen. De VN hadden kunnen helpen, zo meenden voorstanders van het plan.