`Eisen tbs bieden schijnzekerheid'

Leden van de Tweede Kamer die iets over tbs te zeggen hebben laten zich onverantwoord hevig door sentimenten leiden.

Kamerleden en media suggereren dat tbs-klinieken in hun werk grove nalatigheden begaan, maar de nieuwe eisen die daarom aan tbs-klinieken zijn gesteld bieden niets dan schijnzekerheden.

Dat schrijft het platform van ondernemingsraden van tbs-klinieken, dat circa 4.500 werknemers vertegenwoordigt, in een verontruste brief aan minister Donner van Justitie.

Als gevolg van nalatigheden rond de ontvoering van een meisje uit Eibergen dit voorjaar, zijn de klinieken gedwongen alle mogelijke beslissingen rondom verloven van tbs-patiënten uitgebreider te boekstaven dan voorheen, volgens standaardformulieren van het ministerie.

De toename van dit papierwerk biedt volgens de ondernemings-raden evenwel geen zekerheden over de veiligheid van de samenleving, omdat het bij tbs'ers altijd om inschattingen van risico's gaat, die ,,niet tot nul'' te reduceren zijn. De parlementaire neiging steeds meer tbs'ers gewoon op te sluiten en van verloven uit te sluiten, geeft klinieken nauwelijks nog de mogelijkheid tbs uit te voeren zoals deze oorspronkelijk is bedoeld, stellen de ondernemingsraden.

Donner wordt daarom door de ondernemingsraden verzocht de rug recht te houden nu de Kamer steeds sterker aandringt op afschaffing van verloven voor tbs'ers. Het eenvoudigweg opsluiten van gestoorde criminelen tot het moment dat zij definitief en onvoorbereid worden vrijgelaten vormt volgens de ondernemingsraden ,,een groter risico voor de veiligheid in de samenleving.''

Gebeurtenissen zoals de ontvoering van het 13-jarige meisje in Eibergen kunnen volgens de ondernemingsraden aanleiding zijn om het tbs-beleid structureel te veranderen. Maar zolang dat niet gebeurt willen de raden ,,kunnen blijven rekenen op een overheid die het ons mogelijk maakt die maatregel uit te voeren zoals deze is bedoeld''.