CBS: emigratie fors hoger dan immigratie

De trend dat meer mensen Nederland verlaten dan binnenkomen, zet door. In de eerste zes maanden van 2004 waren er 13.000 emigranten meer dan immigranten. Sinds 1960 heeft Nederland niet zo'n groot vertrekoverschot gehad.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

In het eerste halfjaar van 2004 bedroeg de immigratie ruim 39.000 personen. Bijna 53.000 mensen emigreerden in die periode. In 2003 werd al duidelijk dat het Nederlandse migratiepatroon veranderde. Tot dat jaar was Nederland een duidelijk immigratieland. Van 1961 tot en met 2002 waren er bijna elk jaar duizenden immigranten meer dan emigranten slechts in twee jaren (1967 en 1982) was er een vertrekoverschot. In die periode kwamen er jaarlijks gemiddeld per saldo bijna 30.000 mensen Nederland binnen. De totale immigratie bedroeg aan het eind van deze periode, in de jaren '90, jaarlijks meer dan 100.000 personen; de emigratie 80.000.

In 2003 keerde de trend. Het migratiesaldo was vorig jaar nul, nadat in 2002 het saldo al fors lager was dan in 2001. Gedurende twee kwartalen van 2003 (het tweede en het vierde) was het migratiesaldo al negatief. Vooral de immigratie nam vorig jaar sterk af. Dit heeft te maken met de gevolgen van kabinetsbeleid om immigratie te bemoeilijken. Ook de afname van het aantal asielzoekers zorgt voor de daling. Als een asielzoeker eenmaal in Nederland is toegelaten, wordt hij of zij een immigrant.

Tegelijkertijd steeg vorig jaar de emigratie. Het gaat hier zowel om mensen die in Nederland geboren zijn, als om mensen die terugkeren naar hun geboorteland, de zogeheten remigranten. Vorig jaar keerden bijna 23.000 mensen terug naar hun geboorteland, en vertrokken een kleine 36.000 in Nederland geboren personen. Tot die laatste groep kunnen ook de kinderen van remigranten behoren.

De uitbreiding van de Europese Unie, in mei van dit jaar, is ook enigszins zichtbaar in de migratiecijfers. In zowel mei als juni immigreerden 600 Polen, terwijl dat er voorheen 100 à 200 per maand waren. Volgens het CBS is de immigratie uit de overige nieuwe EU-lidstaten niet toegenomen.