Asielzoekers keren terug met cheque

Morgen vertrekken 23 asielzoekers vrijwillig naar hun land van herkomst. ,,Dat is een ongekend hoog aantal op één dag'', zegt directeur A. de Dycker van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Een nieuw bewijs, meent hij, dat het aantal vertrekkers dit jaar (2.011 tot maandag) fors hoger zal uitvallen dan vorig jaar (2.912).

Gisteren werd bekend dat juli een topmaand was. Een recordaantal van 353 asielzoekers keerde vrijwillig naar hun land van herkomst (of een buurland) terug. De Dycker hoort van zijn medewerkers dat er met name veel belangstelling is voor de zogeheten herintegratiepremie, die asielzoekers kunnen krijgen die voor april 2001 (de oude Vreemdelingenwet) Nederland binnen kwamen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil deze groep 26.000 in totaal de komende drie jaar uitzetten.

Wie van deze groep vrijwillig vertrekt krijgt, behalve een ticket en onkostenvergoeding voor de verscheping van huisraad, 2.320 euro mee. Voor een gezin met twee kinderen loopt dat op tot 6.050 euro. Asielzoekers die niet tot deze groep behoren maar wel vrijwillig terugkeren, krijgen aanzienlijk lagere premies.

Een belangrijk deel van de groep van 23 die morgen op het vliegtuig stapt, valt volgens de directeur van de IMO onder ,,het speciale project van minister Verdonk''. Hij verwacht dat met name de animo voor terugkeer onder deze groep de komende maanden toeneemt. De regeling werd op 23 juni van kracht en tot maandag maakten 162 asielzoekers er gebruik van.

Hoewel het mooi is meegenomen, is geld vaak niet dé reden waarom men terugkeert, zegt de IMO-directeur. ,,Vluchtelingen wegen hun vertrek heel precies af. Is het land van herkomst veilig? Hebben ze op andere manieren te vrezen voor hun leven? Is het wel mogelijk daar een nieuw bestaan op te bouwen?''

Dat is ook de ervaring van VluchtelingenWerk Nederland. Volgens directeur E. Nazarski trekken de hoge herïntegratiepremies zeker niet de vluchtelingen over de streep voor wie terugkeer uitgesloten is. De organisties bekommert zich met name om deze groep.

    • Froukje Santing