Asielzoekers

In het artikel Asielzoekers gaan in versneld tempo weg (maandag 9 augustus, pag.1) stond dat in de eerste zeven maanden van dit jaar, tot gisteren, 2.011 asielzoekers vrijwillig terugkeerden naar hun land van herkomst, terwijl over het hele vorige jaar 912 terugkeerden. Dat laatste getal was onjuist: vorig jaar keerden in totaal 2.912 vrijwillig terug. Dit betekent dat de animo voor vrijwillig vertrek onder asielzoekers toeneemt, maar minder sterk dan in de krant van gisteren stond. In juli dit jaar keerde een recordaantal van 353 asielzoekers terug naar het land van herkomst. De Internationale Organisatie voor Migratie verwacht dat dit aantal de komende maanden ten minste wordt geëvenaard, waarmee het totaal over 2004 boven de 2.912 van 2003 zou uitkomen.