Appartement voor toerist of crimineel

In Amsterdam zijn circa 150 bureaus voor bemiddeling in tijdelijke woonruimte. Sfinx Apartments is er een van. Het werkt ook voor toeristen. Illegaal, zegt de gemeente.

Sfinx Apartments is te vinden op internet met de zoekterm `Hotels Amsterdam'. Het bedrijf adverteert met 15 apartementen. ,,Comfortabel ingericht'' met een ,,huiselijke sfeer, ook al bent u niet thuis''. Toch is Sfinx in juni van dit jaar een vergunning geweigerd om als woning- en kamerbemiddelingsbureau actief te zijn. Die weigering van de gemeente was gebaseerd op onderzoek van de politie.

Bij de Kamer van Koophandel staat Sfinx Apartments sinds 1995 ingeschreven als onderdeel van Sfinx Touroperator. Het organiseert rondreizen en bemiddelt bij de verhuur van gemeubileerde appartementen.

Bij dat bemiddelen stootte Sfinx enkele jaren geleden de neus. In juli 2002 arresteerde de Amsterdamse politie een Albanees op een adres in Amsterdam-Noord. Behalve gestolen goederen en valse documenten vond de politie ook kwitanties aan Sfinx Touroperator. Voor de woning werd 1.100 euro per maand aan huur betaald aan Sfinx. Op dit adres stonden echter bij de gemeente twee Irakezen ingeschreven. De woning was eigendom van een woningbouwvereniging.

De arrestatie van de Albanees was onderdeel van een onderzoek naar illegale, criminele buitenlanders: inbrekers, vrouwenhandelaren en drugssmokkelaars. ,,Zij voorzagen zich hier van woonruimte door veelal onderhuur'', aldus het politieonderzoek.

In het politierapport over deze zaak verklaart de eigenaar van Sfinx dat zijn bedrijf een vast bestand beheert van woningen waarvan de eigenaren gedurende meerdere jaren in het buitenland verblijven. Daarnaast bemiddelt hij voor woningen die voor korte tijd worden verhuurd. De woning in Noord is voor vijf maanden verhuurd aan twee mannen en twee vrouwen.

De arrestatie van de Albanees en het daaropvolgend onderzoek gaf de gemeente een argument om Sfinx een vergunning om te bemiddelen bij woonruimte te weigeren. In februari van dit jaar zei de gemeente dat uit onderzoek is gebleken dat Sfinx in het verleden heeft bemiddeld zonder de vereiste vergunning. ,,In meerdere gevallen ging het om adressen die via een onderzoek van het Bureau bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, het zogeheten Van Traa-team, onder onze aandacht waren gebracht.'' Daarom vindt de gemeente dat Sfinx ,,met ingang van heden uw activiteiten als bemiddelaar dient te staken''. Sfinx is tegen dit besluit in beroep gegaan.

In een brief aan de gemeente schrijft Sfinx' advocaat mr. H. Sluizer dat de klanten van Sfinx nu voor het grootste deel afkomstig zijn uit Engeland, Spanje en de Verenigde Staten. Sfinx bemiddelt tijdens hun toeristisch verblijf ook in hun onderdak. Dit geschiedt onder meer door ruimte te huren van Nederlandse huiseigenaren die door omstandigheden een jaar of wat in het buitenland verkeren. ,,Geenzins is de verdeling van schaarse woonruimte verstoord of beïnvloed omdat er sprake is van toeristische activiteiten.''

Tijdens de hoorzitting over deze zaak in mei van dit jaar stelt de gemeente dat volgens de gemeentelijke dienst Wonen nergens uit blijkt dat Sfinx een vergunning heeft om woningen een hotelfunctie te geven. De directeur van Sfinx is woedend. Hij vindt dat de gemeente hem ,,als een halve crimineel'' behandelt. ,,Na de aanslagen van 11 september 2001 is blijkbaar elke moslim in Amsterdam verdacht'', aldus de directeur, die van Egyptische komaf is.

Juni dit jaar besluit B en W van Amsterdam Sfinx geen vergunning te verlenen. Het college stelt dat panden met een woonbestemming niet als hotelkamer mogen worden verhuurd zonder toestemming.

Ondertussen adverteert Sfinx zonder vergunning door. Volgens de brandweer is hier sprake van het aanbieden van ,,een nachtverblijf'' en wanneer dat gebeurt voor meer dan vier personen is de aanbieder ook nog eens ,,gebruiksvergunningplichtig''. De controle op die `nachtverblijven' is in handen van de stadsdelen. Een ambtenaar bouw- en woningtoezicht van stadsdeel Oud-West: ,,Nee'', zegt hij na enig zoeken, ,,voor het opgegeven adres is geen aanvraag voor een gebruiksvergunning ingediend. Degene die hotelaccomodatie op dat adres aanbiedt, is strafbaar bezig.''

Maar gaat het stadsdeel Oud-West na deze constatering ook iets doen? ,,Nou, de bewijsvoering is lastig. Zelfs als de woningeigenaar tegen u heeft gezegd dat hij zijn woning via Sfinx laat doorverhuren, zal de rechter nog zeggen: bewijs het maar. Om dat aan te tonen moet je eigenlijk maanden voor de deur liggen. En dan zegt de eigenaar misschien dat het familie van hem is die overnacht.'' Maar Sfinx adverteert, en dat maakt het makkelijker voor het stadsdeel. ,,Dat adres staat gewoon op internet als hotel. Ja, nu wordt het een stuk eenvoudiger om aan te tonen dat het een hotel is. Ik zal volgende week de ambtenaar die daarover gaat eens langs sturen.''

De directeur van Sfinx beaamt dat hij zonder vergunning bemiddelt bij het vinden van hotelruimte. Hij verwijst naar zijn advocaat. Sluizer zegt dat zijn cliënt in beroep is gegaan tegen het gemeentelijke besluit.

    • Hans Moll