Proef met belonen gedrag chauffeurs

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat bij wijze van proef automobilisten die zich netjes gedragen met een cadeau belonen. Minister Peijs start het experiment in oktober dit jaar.

De adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie heeft de proef bedacht. Ze maakt deel uit van het project `Wegen naar de Toekomst'. Gedurende de zes maanden dat het onderzoek loopt, zal bij de deelnemers aan de proef vooral worden gelet op de maximumsnelheid tijdens het rijden en het bewaren van afstand tot de voorganger.

Het ministerie werkt hierbij sinds het afgelopen voorjaar samen met LeasePlan in Almere dat zestig automobilisten zal selecteren. Zij krijgen speciale registratieapparatuur met beeldschermpje in hun auto, waarop aangegeven wordt wat de snelheid is en de afstand tot de voorganger. De gegevens van het rijgedrag worden later geanalyseerd, waarna voor de verschillende onderdelen punten worden gegeven. De proefpersoon kan daarmee een cadeau verdienen. De aard van de beloning zal later bekend worden gemaakt.

De proef, Belonitor genoemd, moet de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de snelwegen bevorderen, laat LeasePlan weten. Jaarlijks zorgen te weinig afstand houden en te hard rijden plus bumperkleven voor flinke ergernis bij andere automobilisten, maar ook voor ongelukken en files.

Gebruikelijk is om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden door straffen uit te delen, zoals boetes. LeasePlan en het ministerie willen in dit nieuwe onderzoek nagaan of het omgekeerde ook werkt. ,,Door het gewenste gedrag te belonen, maak je het veranderen van gedrag aantrekkelijk'', is volgens een woordvoerder de achterliggende gedachte van de beloningsproef.

Directievoorzitter P.Verkuyl van LeasePlan zegt: ,,We kijken vooruit en doen graag mee aan dit soort kansrijke initiatieven. Uiteindelijk willen we de kosten van het autogebruik voor onze klanten verlagen. Meer inzicht in het meten en belonen van verkeersveilig rijgedrag helpt ons''. Hij wijst er op dat ongelukken door te hard rijden en of het bumperkleven niet alleen grote en kostbare vertragingen veroorzaken, maar ook flinke financiële schade tot gevolg hebben.