`Ook Australië achter leugens aangelopen'

Meer dan veertig voormalige Australische diplomaten, topambtenaren en militaire leiders beschuldigen de regering in Canberra Australiërs te hebben misleid over de oorlog in Irak. ,,Wanneer we onze regering niet kunnen vertrouwen, wordt de democratische structuur van ons land ondermijnd. Daarmee wordt ons imago aangetast en vermindert onze invloed in de wereld'', schrijven 43 voormalige hooggeplaatste functionarissen.

De Australische minister-president John Howard heeft de verklaring onmiddellijk verworpen. ,,De redenering dat we ons land de oorlog hebben ingestuurd op basis van een leugen is een verkeerde voorstelling van zaken'', zei Howard in Westelijk Samoa, waar hij de jaarlijkse vergadering van de leiders van het Pacific Forum bijwoonde. Zijn ministers reageerden feller. Onderminister van transport De-Anne Kelly, zei dat de groep van 43 ,,bevende rumcocktail-diplomaten'' zijn die geen aandacht verdienen. ,,Na Bali en 11 september is de wereld een stuk minder dan comfortabel dan zij gewend waren'', aldus Kelly.

Vorig jaar zette Australië bij de oorlog tegen het bewind van Saddam Hoessein gevechtstroepen in die opereerden naast die van de VS en Groot-Brittannië. Het doel van de Australische regering was om Saddams gebruik van massavernietigingswapens te voorkomen.

Woordvoerder Peter Gration, die van 1987 tot 1993 leider va de Australische strijdkrachten zei dat het de eerste keer was dat 43 hooggeplaatste Australiërs zo'n sterke verklaring hebben uitgegeven. Volgens hem mag de regering de gemaakte fouten niet toeschrijven aan verkeerde informatie van veiligheidsdiensten. ,,Het is de taak van de regering waarde toe te kennen aan die informatie, en niet blind alles te accepteren wat wordt voorgeschoteld. We zijn willens en wetens aangelopen achter beslissingen die in Washington zijn genomen. Volgens mij is het internationale prestige van de VS op een alarmerende wijze gedaald. Omdat wij als een coalitiepartner achter de VS aalopen zal dit onvermijdelijk schade aan Australië berokkenen'', aldus Gration.

De verklaring, ook ondertekend door voormalige topmannen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ex-ambassadeurs in Washington, Bagdad, Tokio en Jakarta, stelt vast dat de uitkomst van het gewapende ingrijpen door de VS en Australië voor Irak ``vernietigend'' was. ,,Australië is niet veiliger geworden door de invasie en bezetting van Irak en heft nu een hoger profiel als terroristisch doel.''

    • Hans van Kregten