Kroes: kortste weg niet altijd de beste

Neelie Kroes (VVD) wil er als eurocommissaris voor zorgen dat nieuwe lidstaten ,,niet dezelfde fouten maken als wij''. Voor een portefeuille als Transport zou dat betekenen dat de nieuwe landen van de Europese Unie zich minder moeten concentreren op het wegvervoer en meer moeten investeren in milieuvriendelijker vormen van vervoer, zoals de kustvaart, de binnenvaart en de spoorwegen. Volgens Kroes geldt dat ,,de kortste weg, door het binnenland van Europa, niet altijd de beste weg is. Landen zouden meer stil moeten staan bij verkeer via de buitenschil.''

Dat zegt Kroes in een gesprek met NRC Handelsblad. Vorige week werd bekend dat Nederland Kroes voordraagt als de komende Europees Commissaris. Welke post zij zal bezetten is nog onduidelijk, dat zal op 23 augustus worden bekendgemaakt. Premier Balkenende en Kroes hebben laten weten dat het een zware, economische post zal zijn. Kroes zelf rekent de portefeuille Transport daartoe.

Neelie Kroes was van 1982 tot 1989 minister van Verkeer en Waterstaat. Tijdens haar ministerschap zette ze zich eerst in voor het autovervoer. Later wekte ze wrevel bij onder meer partijvoorzitter Joris Voorhoeve en huidig eurocommissaris Frits Bolkestein (VVD) door zich in te zetten voor milieuvriendelijkere vormen van vervoer als de trein.

Partijgenoot Ed Nijpels was in die tijd minister van Milieu. Hij zegt: ,,Haar ministerschap toen zegt niets over hoe ze het als eurocommissaris gaat doen. Ik verwacht wel dat ze uit zal dragen dat de groei van transport in dichtbevolkte gebieden niet oneindig is.''

Profiel: pagina 2