Dexia versoepelt betalingsregeling voor beleggers

Dexia Bank Nederland versoepelt de betalingsregeling voor beleggers die door aandelenlease in financiële problemen zijn gekomen. De uitbreiding gaat onder meer gelden voor mensen die door de soms zeer hoge aflossingen in problemen komen.

De regeling – een uitbreiding van de vorig jaar ingestelde hardheidsclausule – begint als een proef onder honderd klanten, aldus een woordvoerder vanmorgen. Hij kon niet zeggen hoeveel mensen van de nieuwe regeling gebruik kunnen gaan maken.

Veel klanten van Dexia kwamen in problemen omdat zij via Legio Lease – onderdeel van de in 2000 door Dexia overgenomen Bank Labouchere – aandelen kochten met geleend geld. De beurskrach die in 2001 begon, zorgde er vervolgens voor dat veel klanten de waarde van hun aandelenportefeuille zagen verschrompelen en met een flinke schuld achterbleven. Een aantal klanten zegt niet te hebben geweten dat zij met de schuld zouden blijven zitten als de beurs zou dalen. Zij verloren vorige maand de grootste rechtszaak in de Legio Lease-affaire.

Tot nu toe hebben rond de 2.800 cliënten zich aangemeld om van de hardheidsclausule gebruik te maken, Dexia heeft vooralsnog 1.060 mensen toegelaten tot de clausule, die voorziet in betalingsregelingen en schuldverminderingen voor mensen die niet of nauwelijks kunnen voldoen aan de maandelijkse aflossingen.

Door de uitbreiding moet de betalingsregeling nu ook gaan gelden voor beleggers met een maandelijkse aflossing van meer dan 1.000 euro, klanten met een bijstandsuitkering, klanten die al twee aanmaningen hebben gehad en zij die het afgelopen jaar drie keer een mislukte incasso hebben gehad.

Door de drempel voor deze regeling te verlagen wil de bank het onderscheid verscherpen tussen klanten die daadwerkelijk betalingsproblemen hebben en beleggers die wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen maar toch tegen Dexia ageren. ,,Met de helft van onze cliënten hebben wij geen conflict'', stelt een woordvoerder. ,,Met mensen die het echt moeilijk hebben komen wij graag in contact. Wij willen deze mensen eerder bereiken. Omdat wij vaak niet weten wie zij zijn, kom je elkaar soms pas voor de rechter tegen.''