Bern en Wenen zijn pragmatisch

In Oostenrijk en Zwitserland wordt de Duitse heibel over de spellingshervorming hoofdschuddend gadegeslagen.

De Zwitserse Neue Zürcher Zeitung vindt dat de tegenstanders hetzelfde fundamentalisme laten zien als de voorstanders destijds bij de invoering. De NZZ was vanaf het begin sceptisch en publiceerde op 15 mei 2000 een artikel met een uitgebreide motivatie over wijzigingen die wel en niet door de krant werden overgenomen. Het volledig terugdraaien van de wijzigingen maakt volgens de NZZ de zaak alleen maar gecompliceerder – en kost bovendien aan vernieuwing van schoolboeken 250 miljoen euro. Het argument van de uitgevers dat een meerderheid van de bevolking de vernieuwing afwijst, vindt de krant zwak. Dan zou geen enkele spelling ooit gewijzigd worden.

De Oostenrijkse krant Der Standard vindt dat rebelse Duitse media niet het nieuws becommentariëren, maar zijn veranderd in ,,fanatieke medestrijders voor een moderne geloofsovertuiging''. Volgens Der Standard laat het hele onderwerp de Oostenrijkers koud en is het een intern Duits conflict. Natuurlijk zitten er zwakke plekken in de nieuwe regels, maar niet meer dan in de oude. De krant wil vooral zo schrijven als de jeugd – die moet worden aangemoedigd om kranten te lezen – het op school leert. En, concludeert de krant, de Duitsers beschuldigen ons Oostenrijkers vaak van slonzig pragmatisme, maar daarmee kom je meestal verder dan met typisch Duitse verbetenheid.