Asielzoekers gaan in versneld tempo weg (Gerectificeerd)

De animo voor vrijwillig vertrek onder asielzoekers is nog nooit zo groot geweest als nu. Vorige maand is een recordaantal van 353 asielzoekers naar hun land van herkomst teruggekeerd.

Dit jaar, tot vandaag, keerden in totaal 2011 vluchtelingen terug. Over het hele vorige jaar waren dat er 912.

Volgens directeur Albert de Dyker van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is er sprake ,,van een duidelijke trend naar boven'. Angolezen vormen de grootste groep vrijwillige vertrekkers, 216 dit jaar. Gevolgd door Iraniërs (124), Servië-Montenegro, voormalig Joegoslavië (204). Een deel van de asielzoekers, degenen die voor april 2001 Nederland binnenkwamen en onder de oude Vreemdelingenwet vallen, anticipeert met de vrijwillige terugkeer op de gedwongen vertrekregering die vanaf 23 juni dit jaar voor hen van kracht is.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil de komende drie jaar de 26.000 asielzoekers die vallen onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001), gedwongen uitzetten. Van hen zijn circa 5.000 inmiddels uitgeprocedeerd. Degenen die binnen acht weken na aanschrijven van het ministerie van Justitie zelfstandig terugkeren, hebben recht op een speciale herïntegratiepremie. Sinds de invoering op 23 juni hebben in totaal 162 asielzoekers hiervan gebruik gemaakt. Voor elke asielzoeker – naast een ticket een eventuele vergoeding voor de verscheping van huisraad – is dat 2.320 euro. Voor een gezin met twee kinderen loopt dat op tot 6.050 euro.

Asielzoekers die niet onder deze regeling vallen, krijgen ongeveer de helft van dat bedrag mee bij vrijwillig vertrek. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie is begin juli begonnen met het aanschrijven van de eerste asielzoekers om te vertrekken. Omdat de zomervakantie dit jaar het vroegst in het zuiden van Nederland valt, zijn de eerste brieven vooral naar uitgeprocedeerde asielzoekers in de provincies Limburg en Brabant gegaan.

De Vreemdelingenpolitie, de IND, de gemeente en het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers, de zogeheten lokale taakgroep, hebben daar inmiddels de eerste vertrekgesprekken gevoerd. De Vreemdelingenpolitie in de zuidelijke provincies bevestigt de door het IOM gesignaleerde trend dat er – wellicht als gevolg van de herintegratieregeling – een grotere animo is onder uitgeprocedeerde asielzoekers om vrijwillig te vertrekken. Sinds de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in april 2001 daalt het aantal asielzoekers. De afname in Nederland is sterker dan in andere West-Europese landen, aldus het COA vorige maand.

Rectificatie

Asielzoekers

In het artikel Asielzoekers gaan in versneld tempo weg (maandag 9 augustus, pag.1) stond dat in de eerste zeven maanden van dit jaar, tot gisteren, 2.011 asielzoekers vrijwillig terugkeerden naar hun land van herkomst, terwijl over het hele vorige jaar 912 terugkeerden. Dat laatste getal was onjuist: vorig jaar keerden in totaal 2.912 vrijwillig terug. Dit betekent dat de animo voor vrijwillig vertrek onder asielzoekers toeneemt, maar minder sterk dan in de krant van gisteren stond. In juli dit jaar keerde een recordaantal van 353 asielzoekers terug naar het land van herkomst. De Internationale Organisatie voor Migratie verwacht dat dit aantal de komende maanden ten minste wordt geëvenaard, waarmee het totaal over 2004 boven de 2.912 van 2003 zou uitkomen.

    • Froukje Santing