Tekort opvang kinderen van smokkelaars

Door de honderdprocentscontroles van risicovluchten op Schiphol slibt de crisisopvang dicht met kinderen van drugssmokkelaars. Dat zeggen de Raad voor de Kinderbescherming en de marechaussee op Schiphol.

Sinds eind vorig jaar alle passagiers van vluchten uit onder meer de Nederlandse Antillen en Suriname op drugsbezit worden gecontroleerd, moeten aanzienlijk meer kinderen worden opgevangen nadat een ouder is aangehouden op verdenking van drugssmokkel. In 2002 ging het nog om 22 kinderen. Sinds 1 oktober vorig jaar zijn op Schiphol 65 kinderen gescheiden van hun ouders, van wie er 60 jonger dan 12 jaar waren. Het komt voor dat de drugs op het lichaam van het kind zijn verstopt.

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming is eenmalig een kind een nacht bij de moeder in een cel op het Justitieel Complex Schiphol-Oost ingesloten, omdat geen opvang te vinden was. ,,Maar verder zijn alle kinderen binnen een dag geplaatst'', aldus woordvoerder L. Verhoef.

Volgens de marechaussee op Schiphol belanden ,,vrijwel dagelijks'' kinderen via drugssmokkel op Schiphol-Oost. Woordvoerder F. Hermi erkent dat deze kinderen ,,een aantal uren moeten blijven'' terwijl opvang geregeld wordt en dat het ,,soms iets langer kan worden'' als dat moeilijk is.

Als een ouder van het kind in de cel is opgesloten en de andere ouder niet aanwezig is, ontbreekt in juridische zin het gezag over het kind. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter dan om een voorlopige voogdijregeling vragen, waarna tijdelijk elders onderdak voor het kind geregeld wordt. Kinderen voor wie bij eventuele familie of in de reguliere crisisopvang geen plaats is, worden opgevangen door het NIDOS, een voogdijinstelling voor minderjarige asielzoekers.

Een specifiek probleem bij bolletjesslikkers is volgens L. Verhoef van de Raad voor de Kinderbescherming dat zij maar een paar dagen kunnen worden vastgehouden, namelijk totdat de ingeslikte bolletjes cocaïne via hun ontlasting zijn aangetroffen. ,,En als ze vrij zijn is er dus ook weer gezag over het kind.'' De voorlopige voogdijregeling moet dan weer worden opgeheven, waarna de kinderbescherming voor kinderen uit het buitenland weinig meer kan doen. Alleen als een kind in Nederland woont kan de kinderbescherming een onderzoek naar de gezinssituatie instellen, waarna eventueel wordt ingegrepen.

Minister van Justitie Donner stelt dat de rechten van het kind niet ondergeschikt worden gemaakt aan de honderdprocentscontroles.