Steeds meer kinderporno in mailboxen

Steeds meer mensen krijgen ongevraagd spam in hun mailbox waarin geadverteerd wordt voor kinderporno. Vaak zijn voorbeeldfoto's bijgesloten en staat in het e-mailbericht een verwijzing naar websites met afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. Dat meldde onlangs het Meldpunt Kinderporno, dat ook een `dramatische toename' constateert van klachten over ongewenste e-mail. Het afgelopen half jaar is het aantal meldingen ruim verviervoudigd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2003. Deze week werd ook bekend dat de Raad van Hoofdcommissarissen van politie een centrum wil instellen voor het opsporen van kinderporno op internet. De politie werkt al samen met het particuliere Meldpunt, maar opsporing en vervolging is op de eerste plaats een overheidstaak.

De site van het particuliere Meldpunt Kinderporno, www.meldpunt.org – niet te verwarren met www.meldpunt.nl van het meldpunt voor discriminatie – is een gortdroge webpagina. Functionele tekst is troef, illustraties ontbreken helemaal. De site bevat nieuwsberichten, informatie over sponsors, onder andere het ministerie van justitie en de Europese Commissie, en werkwijze. Wie meent kinderporno op het net aan te treffen, kan die, uitsluitend per e-mail, doorsturen aan het Meldpunt. Dat onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit en doet eventueel aangifte bij de politie, want het Meldpunt heeft geen opsporingsbevoegdheid. Als het materiaal uit het buitenland afkomstig is, worden buitenlandse meldpunten ingeschakeld, waarmee het Meldpunt samenwerkt in de organisatie Inhope (www.inhope.org). Websites in het buitenland zijn vaak moeilijk aan te pakken, omdat in de landen van herkomst opsporing niet altijd een prioriteit is.

Verder geeft de website veel informatie over juridische aspecten en procedures. Nuttig zijn de tips, zowel voor ouders als kinderen, om zo veel mogelijk kinderpornovrij van internet gebruik te maken. De nadruk ligt daarbij op voorzichtigheid en op het besef dat de virtuele wereld van internet een schijnwereld is, waar lang niet alles en iedereen is wat het lijkt.

Het meldpunt, in het leven geroepen door internetproviders en individuele gebruikers, bestaat sinds 1997. Het constateert een zorgwekkende ontwikkeling dat kinderporno steeds extremere vormen aanneemt en steeds commerciëler wordt. Vorig jaar ontving het Meldpunt bijna 6.000 meldingen, die tot bijna 4.000 klachten in binnen- en buitenland leidden. In ruim 200 gevallen werd aangifte gedaan van een strafbaar feit.

www.meldpunt.org

    • Hans van Laarhoven