Soedan wil in Darfur geen vredesmacht

Soedan behoudt zich het recht voor een Afrikaanse vredesmacht de toegang tot de westelijke regio Darfur te weigeren. De Afrikaanse Unie wil 2.000 militairen naar Darfur sturen maar ze heeft de Soedanese regering niet over dat plan geïnformeerd.

De Soedanese minister van Binnenlandse Zaken Abdel Rahim Mohammed Hussein heeft dat gisteren gezegd in een vraaggesprek met de in Londen gevestigde Arabische krant Asharq al-Awsat.

Soedan heeft er eerder mee ingestemd dat de Afrikaanse Unie militaire waarnemers zouden sturen naar het gebied en inmiddels zijn er ook al een kleine honderd gearriveerd. Soedan heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de Afrikaanse Unie om 300 militairen te sturen die over de veiligheid van de waarnemers moeten waken. Maar de aanwezigheid van een volwaardige buitenlandse vredesmissie in Soedan van 2.000 man gaat de minister van Binnenlandse Zaken vooralsnog te ver. ,,Wij stemmen niet in met de aanwezigheid van buitenlandse troepen, van welke nationaliteit dan ook'', zei hij in het interview. ,,Zonder onze goedkeuring kan de Afrikaanse Unie niks doen.''

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Soedan vorige week vrijdag een ultimatum gesteld. Binnen dertig dagen moet de regering de situatie in Darfur substantieel hebben verbeterd, anders dreigen er sancties. De speciale VN-gezant voor Soedan, de Nederlandse ex-minister Jan Pronk heeft intussen met de Soedanese regering in principe overeenstemming bereikt over de ontwapening van Arabische milities en de vergroting van de veiligheid in Darfur. Het akkoord zal maandag worden getekend als het Soedanese kabinet morgen instemt met het plan.

Een speciale rapporteur van de VN stelt de Soedanese regering verantwoordelijk voor een groot deel van de 30.000 doden die in Darfur zijn gevallen. De Pakistaanse advocaat Asma Jahangir deed dat in een 25 pagina's tellend rapport dat gisteren werd besproken door de sub-commissie voor mensenrechten van de VN in Genève. Ze constateert dat Khartoum het leeuwendeel van de schuld draagt voor de menselijke ramp die zich in de westelijke regio voltrekt.

Volgens Jahangir ,,bestaat er geen twijfel dat de Soedanese regering verantwoordelijk is voor een groot aantal executies de laatste maanden in de regio Darfur''. ,,Miljoenen mensen lopen gevaar en het is waarschijnlijk dat velen komende maanden zullen sterven als gevolg van honger en ziekte.''

De problemen in Darfur begonnen zeventien maanden geleden met een opstand van rebellen die zich verzetten tegen de arabische dominantie in de regio. Ze eisten meer invloed voor het Afrikaanse deel van de bevolking. Eind vorig jaar besloot de Soedanese regering om Arabische milities in te zetten tegen de rebellen. Zij volgden de strategie van de verschroeide aarde en verjoegen meer dan een 1,2 miljoen mensen uit hun huizen, van wie 200.000 naar het buurland Tsjaad.