Priester 2

In reactie op het artikel Een priester is niet van plastic wil ik de besproken materie graag wat dichter bij vandaag halen. In 1993 werd ik, op 16-jarige leeftijd, meerdere keren seksueel misbruikt door een toen dertigjarige monnik behorend tot een van de strengste kloosterorden. Na intensieve psychotherapie en gesteund door mijn omgeving deed ik in 1994 uiteindelijk aangifte bij de politie. Hoewel de dader ruiterlijk bekende, gebeurde er feitelijk niets. Het kerkelijk recht en het orderecht kennen zoiets als seksueel misbruik niet. Na de nodige druk heeft de dader anderhalf jaar na de aangifte uiteindelijk zelf het klooster en de orde verlaten. Hij is nooit gestraft voor zijn daden.

Wat de huidige situatie betreft: na tien jaar wikken en wegen deed ik mijn intrede in een kloostergemeenschap. Ik heb verschillende kloosters bezocht, en overal bestond de populatie van 65 jaar en jonger voor 95 tot 100 procent uit homoseksuelen, en dan meestal niet van het meest uitgebalanceerde soort. Het klooster heb ik uiteindelijk onder andere om deze redenen verlaten.

    • Drs. F. Croonen den Bosch