Payday voor de telecomreuzen

Telecomaanbieder KPN, die maandag met cijfers over het tweede kwartaal komt, keert sinds vorig jaar weer dividend uit. Nu de grote Europese telecombroeders nog.

Voor France Telecom en Deutsche Telekom wordt het tijd om te gaan betalen. Zij moeten de dividenduitkeringen in ere herstellen die zij de afgelopen jaren noodgedwongen achterwege hebben moeten laten. En zij raken in rap tempo door hun excuses heen.

Aandeelhouders van het Franse en het Duitse telecomconcern hebben het de laatste jaren zwaar te verduren gehad. Niet alleen stortte de koers van hun aandelen in nadat de bedrijven tijdens de telecomhausse te veel schuld op zich hadden geladen, maar zij verloren ook hun dividendinkomsten.

Bovendien moesten France Telecom en Deutsche Telekom een beroep doen op hun aandeelhouders voor extra kapitaal om door de inzinking heen te komen. France Telecom had een claimemissie nodig van 9 miljard euro en Deutsche Telekom een uitgifte van verplicht converteerbare obligaties – in wezen een uitgestelde aandelenemissie.

Niemand had verwacht dat zij over de brug zouden komen vóór de stabilisering van hun schulden. Maar het Duitse concern is daar nu klaar mee. Aan het eind van dit jaar zal de nettoschuld naar verwachting 39 miljard euro bedragen, hetgeen overeenkomt met tweemaal de winst vóór rente, belastingen en aflossingen. Dat is de onderkant van de beoogde marge voor het percentage vreemd vermogen.

France Telecom verkeert in een minder comfortabele positie. Het kon nog wel eens tot eind dit jaar duren vóórdat het concern haar schulddoelstelling haalt. Maar de marge die het daarbij op het oog heeft – tussen de anderhalf en tweemaal de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen – is aan de voorzichtige kant.

Er zijn ook andere redenen waarom deze bedrijven onder druk staan hun uitbetalingsplannen uiteen te zetten. Een daarvan is dat de andere grote Europese telecomconcerns nu dividend uitbetalen. Een andere reden is dat de aandelenmarkten bedrijven die dividend uitkeren zijn gaan belonen met hogere waarderingen.

Een goed voorbeeld daarvan is het Zweeds-Finse concern TeliaSonera. De aandelenkoers van dat bedrijf maakte vorige week een sprong van 7 procent nadat het had beloofd de helft van de nettowinst als dividend uit te betalen. Het concern beloofde tevens tussen 2005 en 2007 nog eens 4 miljard dollar, ofwel 20 procent van zijn marktwaarde, aan de aandeelhouders terug te geven.

Dit duidt op een belangrijke verandering. Tot voor kort waren beleggers bereid om telecomconcerns te waarderen op basis van de hoeveelheid geld die ze uitgaven. Nu ze moe zijn van het wachten op de terugkeer van dat geld, passen ze hun waarderingen dienovereenkomstig aan.

Bedenk eens wat dit inhoudt voor Deutsche Telekom en France Telecom. Hoewel hun aandelen goedkoop zijn als je ze afzet tegen de kasstroom, zou dat wel eens zo kunnen blijven totdat ze beloven geld terug te geven aan hun aandeelhouders. Dat kan een reden zijn voor het management om in actie te komen.

Uiteraard zijn bestuurders niet altijd bereid om de aandeelhouders terwille te zijn. Deutsche Telekom en France Telecom gaven in het verleden graag geld uit, en alleen het feit dat zij nu nieuwe bestuurders hebben betekent nog niet dat hun ambities volledig vervuld zijn. Deutsche Telekom heeft onlangs bijvoorbeeld meer dan 2 miljard dollar in zijn Amerikaanse netwerk geïnvesteerd.

Tegen deze achtergrond maken aandeelhouders verschil tussen verschillende soorten uitbetalingen. Een progressief dividendbeleid, waarbij de uitbetalingen mettertijd groeien, geniet over het algemeen de voorkeur. Dat komt omdat zo'n beleid blijk geeft van kapitaaldiscipline. Het loslaten ervan zou een negatieve boodschap naar de beleggers zenden. Het is voor bedrijven daarentegen makkelijker om af te zien van de inkoop van eigen aandelen.

Dat wil niet zeggen dat Deutsche Telekom en France Telecom zo'n aandelenterugkoop niet zouden moeten overwegen. Om te beginnen lijken hun aandelen redelijk goedkoop. Bovendien kunnen inkoopprogramma's een oplossing zijn voor een van de problemen die de koers momenteel drukken: een wolk overheidsaandelen die dreigend boven de markt hangt. De Franse regering bezit nog steeds 50 procent van de aandelen van France Telecom en de Duitse regering houdt 43 procent in Deutsche Telekom. Waarom zouden de twee bedrijven niet wat aandelen van de overheid kunnen overnemen in plaats van ze de markt te laten vergiftigen?

Het gevolg zou vrij dramatisch kunnen zijn. Als Deutsche Telekom zijn nettoschuld op tweemaal de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen wil houden, kan het concern het zich volgens schattingen van zakenbank Morgan Stanley veroorloven 22 miljard euro aan de aandeelhouders terug te geven. Dat komt op basis van de huidige koers overeen met 37 procent van de marktwaarde – bijna het hele aandelenbezit van de staat. Het terugkopen van een deel van die aandelen zou Deutsche Telekom in staat stellen twee vliegen in één klap te slaan.

© Breaking Views. Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly