Lekken dossiers `corrumperend'

Fractiespecialisten in de Tweede Kamer reageren geschokt op het gegeven dat vertrouwelijke politiedossiers in criminele kring circuleren. ,,Het is levensgevaarlijk als dossiers van een dienst die dit soort dossiers moet beheren, in dat circuit terechtkomen'', aldus CDA-woordvoerder Van Haersma Buma. ,,Dan raak je de kern van het recherche- en opsporingsapparaat. Ik wil als politicus niet weten wie er wat gelekt heeft. Ik wil wel dat het opsporingsapparaat voor honderd procent betrouwbaar is. En dat die liquidaties stoppen.''

Volgens PvdA-woordvoerder Wolfsen is het voor het eerst dat er op dergelijke wijze `strategisch gelekt' wordt. ,,Het komt vaker voor dat opsporingsambtenaren lekken of omgekocht worden. Maar het is ongehoord dat er informatie op straat ligt die slechts bij zo'n selecte groep opsporingsambtenaren bekend was. En het brengt het stoppen van die liquidaties geen stap dichterbij.''

Wolfsen gaat er bij minister Donner (Justitie, CDA) op aandringen dat de interne controle bij met name het openbaar ministerie wordt verbeterd. Die is volgens hem nu onvoldoende aanwezig. ,,Donner wil het openbaar ministerie meer bevoegdheden, meer macht geven. Maar dan moet er wel een stevig systeem van interne controle en toezicht zijn. En het is bij het openbaar ministerie nu geen staande praktijk dat dit normaal is.''

Fractiewoordvoerder Rouvoet van de ChristenUnie en voormalig lid van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa, die onderzoek deed naar ongeoorloofde politiepraktijken (IRT-affaire), noemt het lek en de mogelijke betrokkenheid van opsporingsambtenaren `corrumperend'. ,,Dit is van een heel andere orde dan het uitlekken van ambtelijke stukken naar de media. Alles wat politie en justitie in dit dossier doen, hoort niet in dergelijke milieus te belanden. Als je niet op je opsporingsapparaat kan vertrouwen, is dat buitengewoon slecht.''

Rouvoet wil, net als Wolfsen, weten of er voldoende is gedaan bij de politie en het openbaar ministerie om dit soort praktijken te voorkomen. ,,Ik hanteer niet de stelling dat `iedereen zijn prijs' heeft. Maar je kunt ook nooit honderd procent garantie bieden tegen lekken en infiltratie. Het is in ieder geval een dossier dat nu donders goed onderzocht moet worden.''