Kapitaalvlucht uit Rusland neemt toe

De kapitaalvlucht uit Rusland is de laatste tijd flink toegenomen. De Russische minister van Economische Zaken, German Gref, verwacht dat dit jaar netto 8 à 8,5 miljard dollar (6,5 tot 6,9 miljard euro) zal wegvloeien tegen 2,9 miljard dollar in 2003. De centrale bank van het land houdt het op 6,5 miljard dollar, maar volgens veel analisten kan het wel meer dan 10 miljard worden. De minister van Financiën, Aleksej Koedrin, verwachtte aan het begin van het jaar nog een toestroom van kapitaal van 3 à 4 miljard dollar. Dat zou het eerste positieve saldo zijn geweest sinds het begin van de jaren negentig.