Het posthistorische laat zich niet zomaar vangen 3

Jos de Mul is een van de velen die menen dat ons wereldbeeld fundamenteel verandert door de computer. Dat is natuurlijk ook een kwestie van definitie, maar het lijkt me te veel eer voor de computer: het wereldbeeld van de westerse mens is slechts tweemaal werkelijk fundamenteel veranderd – de eerste keer toen de gedachte gemeengoed werd dat kennis er was om te verwerven (met Galileo Galilei als symbool), de tweede keer toen de mens systematisch gebruik ging maken van een andere krachtbron dan dieren en spieren (met de mechanische weefgetouwen in Engeland als symbool).

Pas als de computer zelf kan denken, in plaats van op hoog niveau rekenen, zou ons wereldbeeld misschien op den duur opnieuw echt veranderen. Laten historici intussen vooral niet omzien naar een andere baan – we zullen hen nog hard nodig hebben om het verschil tussen heden en verleden te relativeren.

    • Drs. D.A. den Bakker