Het posthistorische laat zich niet zomaar vangen 1

Hoogleraar Filosofie van Mens en Cultuur Jos de Mul wil ons op de Opiniepagina van 1 augustus het ontstaan van de posthistorische ervaring tonen.

De voorbeelden van De Mul zijn echter weinig overtuigend of doordacht als duiding van zoiets veelomvattends. Zonder expliciet te beweren dat met het ontstaan van de posthistorische ervaring het historisch besef zou verdwijnen, wordt dit door hem toch sterk gesuggereerd. Terwijl wat hij posthistorische ervaring noemt toch heel goed kan samengaan met historisch besef.

Het posthistorische lijkt bij De Mul vooral het niet-nostalgische of, als het om kunst gaat, het gebruik van andere, nieuwe formele principes.

Bijvoorbeeld makers en gebruikers van muziek gebaseerd op samples moeten in hun streven om eigentijds te zijn toch juist behept zijn met een historisch bewustzijn. Dat samples zo worden gemanipuleerd dat de gebruikte bron onherkenbaar wordt, maakt het resultaat nog niet posthistorisch. Dat zou het alleen kunnen zijn op grond van wat de maker beoogt, en hoe de gebruiker de muziek ervaart.

De Mul geeft historici de overweging mee om te zien naar een omscholingscursus. Maar als het historisch besef tanende zou zijn, zou hij daar zelf ook eens aan moeten denken, want als er iets door en door historisch bepaald is, dan zijn het toch wel begrippen als `mens', en `cultuur'.

    • Jeroen Becx