Google maakt een zooitje van zijn beursgang

Wall Street wil dat Google over zijn eigen benen struikelt. Natuurlijk komt niemand daar in het openbaar voor uit, en zeker niet de 28 financiële instellingen die als waarborgers fungeren van de beursgang van 3,3 miljard dollar. Maar de wens om de experimentele veilingmethode die het internetbedrijf daarvoor hanteert te zien mislukken, is onmiskenbaar aanwezig.

Helaas heeft Google zijn uiterste best gedaan zijn critici te wapenen. De veiling van Google dreigt de manier waarop Wall Street functioneert te ondermijnen. Amerikaanse waarborgende instellingen verdienen immers forse marges van gemiddeld bijna 6 procent op de verkoop van nieuwe aandelen. Het daarmee samenhangende kartelgedrag kan ten dode zijn opgeschreven als de gekozen veilingmethode blijkt aan te slaan. Eén van de waarborgers van Google's beursgang, de goedkope effectenmakelaar Harrisdirect, zegt dat het op een vergoeding van slechts 200.000 dollar rekent.

Vermogensbeheerders hebben ook belang bij een flop van de Google-methode. Als veilingen wijdverbreid worden, zullen de beheerders niet langer in staat zijn hun connecties te gelde te maken door voor een prikje aandelen te bemachtigen.

Niet dat dat slecht zou zijn voor het kapitalisme. Het huidige systeem bevoordeelt ingewijden en waarborgers immers op onrechtvaardige wijze. Daardoor wordt het voor bedrijven te kostbaar om risicokapitaal binnen te halen.

Maar Google maakt een zooitje van zijn beursgang. Dat ligt niet alleen aan de schijnbaar hebzuchtige waardering die het bedrijf zoekt op een markt die begint risico's te schuwen. Het dubbele stemsysteem van Google is oneerlijk ten opzichte van de gewone aandeelhouders. De clausules die moeten voorkomen dat ingewijden te snel hun aandelen lozen zijn zwak.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft het bestuur van Google te kennen gegeven dat het zal worden aangeklaagd wegens beursfraude op grond van zijn daden jegens een ander bedrijf. En Google kan de beursregels hebben overtreden door te verzuimen 23 miljoen aan te melden.

Al deze feiten laten hun sporen na, die beleggers ervan kunnen weerhouden deel te nemen aan een moeizame veiling die lijkt te lijden aan tal van kinderziekten. Omdat de veiling in augustus plaatsvindt, een maand waarin zelfs de Amerikaanse kapitaalmarkten enigszins tot rust komen, kon Google zijn critici wel eens van genoeg munitie hebben voorzien om een waardevol experiment de grond in te boren.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Robert Cyran
    • Rob Cox