`Geen kind voor incapabele ouders'

Bij de aanpak van verstandelijk gehandicapten met een kinderwens, moet het belang van het mogelijke kind vooropstaan. Als het vermoeden bestaat dat de gehandicapten het kind niet zelfstandig kunnen opvoeden, is een ontmoedigingsbeleid op zijn plaats.

Dit antwoordt staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, CDA) op vragen van de Tweede Kamer. Bij een beoordeling hoort de mening van hun ouders of hun belangenbehartigers een prominente rol te spelen.

De Kamer had vragen gesteld naar aanleiding van het standpunt van Ross dat het krijgen van kinderen door verstandelijk gehandicapten moet worden ontmoedigd. Ross kwam tot dit standpunt nadat eerder de Gezondheidsraad adviseerde de begeleiding en de deskundigheid van de hulpverleners te verbeteren. De raad constateerde zelf dat dit slechts een beperkte opvatting was, maar ook dat dit standpunt nu eenmaal door de formulering van de vraag die hem was gesteld, noodgedwongen niet anders kon zijn.

Staatssecretaris Ross raadpleegde bij het bepalen van haar standpunt over het advies de bij de behandeling van geestelijk gehandicapten betrokken partijen. Dat leverde een zeer negatief beeld op. ,,Ondanks ondersteunende (professionele) netwerken, zijn er vele mislukkingen met uithuisplaatsing ten gevolg. Je kunt een kind nu eenmaal niet via een ondersteunend netwerk een moeder of vader geven'', aldus Ross.

Volgens haar vormt `verantwoord ouderschap' de kern van de zaak bij de aanpak van deze groep gehandicapten. Daar waar dit ouderschap redelijkerwijs niet kan worden verwacht, is krachtige ontmoediging van het verwekken van een kind op zijn plaats. Protocollen en bijscholing kunnen de hulpverlening daarbij helpen.

Ross herhaalt in haar antwoorden op aandringen van de Kamer haar toezegging dat zij de Gezondheidsraad om aanvullend onderzoek zal vragen. Er zouden mogelijk ook ,,voorbeelden te vinden zijn van een meer positief ouderschap'', al was haar dit tot nu toe niet gebleken. Ze wil van de raad weten of die er inderdaad zijn en aan welke voorwaarden dan voor een succesvol ouderschap moet worden voldaan.

Staatssecretaris Ross erkent dat ook verstandelijk gehandicapten een `volwaardig burgerschap' geldt. ,,Ze hebben dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten als mensen zonder die handicap. Als ze door die handicap niet of niet volledig gebruik kunnen maken van hun rechten en plichten kan ingrijpen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van henzelf of van derden'', zo antwoordt ze op de vraag van de VVD of haar aanpak wel te rijmen is met het beleid gehandicapten `als gewone' burgers te behandelen.