Arbeidsinspectie: illegalen bij kwart uitzendbureaus

Een kwart van de uitzendbureaus die in de afgelopen drie jaar bezoek hebben gehad van de Arbeidsinspectie was betrokken bij illegale arbeid. Dat blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat het ministerie van Sociale Zaken gisteren heeft gepubliceerd.

Bij de opsporingsonderzoeken zijn van 2001 tot en met 2003 bij elkaar 375 uitzendbureaus gecontroleerd op illegale arbeid. Daarbij is ook gekeken naar vreemdelingen die met valse papieren of met misbruik van sofinummers via uitzendbureaus werkten.

De Arbeidsinspectie trof, in samenwerking met de Vreemdelingendienst, in totaal 565 mensen aan die illegaal aan het werk waren, van wie er 418 illegaal in Nederland verbleven. Van die 418 kwamen de meesten uit Polen, Bulgarije en Turkije. De inspectiedienst controleerde vooral bij bedrijven waar vooraf al het vermoeden bestond dat sprake zou kunnen zijn van illegale arbeid.

Naast de opsporingsonderzoeken heeft de Arbeidsinspectie bij bijna 500 uitzendbureaus de boeken gecontroleerd. Hierbij zijn 175 kopieën van valse documenten aangetroffen en is 72 keer geconstateerd dat er geen of een niet bestaand sofinummer stond vermeld of dat een sofinummer van iemand anders werd gebruikt.

Uitzendbureaus zijn de identiteit van uitzendkrachten wel beter gaan controleren. Het aantal aangetroffen kopieën van valse of vervalste documenten nam de afgelopen jaren met eenderde af. Het aantal ontbrekende of onjuiste sofinummers daalde nog meer. De Arbeidsinspectie vermoedt dat de branche, als gevolg van de controles, meer aandacht is gaan besteden aan dit soort fraude.

De Arbeidsinspectie blijft doorgaan met het opsporen van illegale arbeid via uitzendbureaus. Het aantal inspecteurs wordt in drie jaar uitgebreid van 80 tot 180. In de begroting van Sociale Zaken is 10 miljoen euro uitgetrokken voor verscherping van de controles.