Het nieuws van 7 augustus 2004

Ongenode gasten 2

In zijn overigens aardige artikel lijkt Jelle Reumer de Japanse oester Crassostrea gigas ook tot de ongenode gasten te rekenen (W&O, 10 juli). Het tegendeel is waar. Deze oester is met open armen ontvangen! Met opzet is hij door oesterkwekers ingevoerd als vervanger voor de inheemse oester Ostrea edulis, waar het in de zestiger jaren zeer slecht mee ging, onder andere door de strenge winter van 1963. De invoer begon in 1964 in de Oosterschelde; later is de Japanse oester ook uitgezet in de Waddenzee bij Texel (1976) en in de Duitse Waddenzee bij Sylt (1986). Aanvankelijk dacht men dat dit ongestraft kon omdat deze oester toch niet tot voortplanting zou komen; de daarvoor benodigde temperatuur van boven de 18 à 20 graden kwam in ons kustwater niet lang genoeg voor. De jonge oesters werden alleen buiten uitgezet om tot marktgrootte uit te groeien. Inmiddels is het water warmer geworden en heeft de Japanse oester zich misschien ook wat aangepast aan lagere temperaturen. Hoe het ook zij, dichte oesterbanken, zoals in de Oosterschelde al enige jaren aanwezig zijn, beginnen nu ook te verschijnen in de Waddenzee. De mosselbanken, die na wegvissen rond 1990 in de westelijke Waddenzee niet terugkeerden, worden nu vervangen door oesterbanken. Het volgen van zo'n grote verandering in het ecosysteem van de Waddenzee is op zich natuurlijk interessant. Voor de schelpdieretende vogels als eidereend en scholekster is het echter desastreus. Zij kunnen geen Japanse oesters eten en hun lievelingsvoedsel de mossel is in de westelijke Waddenzee sterk achteruitgegaan.

Stille bellen

Allereerst wil ik u complimenteren met het prima artikel over decompressieziekten (W&O, 31 juli). Het toeval wil, dat ik het artikel las in de pauze van een nitroxduikcursus, die ik als instructeur deze dag op ons duikcentrum gaf. Deze duikcursus (enriched air nitrox) heeft erg veel raakvlakken met de gevolgen van opbouw van stikstof in de weefselen. Cursisten leren om te gaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het duiken met verrijkte lucht. Zit er normaliter 79% procent stikstof (inclusief de restgassen) en 21 % zuurstof in onze ademlucht, hier gaat het om ademgas, waarin het zuurstofgehalte behoorlijk is verhoogd naar maximaal 40%. Dat heeft tegelijkertijd tot gevolg, dat de stikstof gereduceerd wordt tot het overige deel, 60%. Minder stikstof betekent dus minder opbouw ervan in de weefselen. Nu kun je dat voordeel natuurlijk uitbuiten door zogenoemde langere nultijden te benutten, zeg maar de tijd dat je op een bepaalde diepte mag blijven. Echter heeft deze verrijkte lucht nog een ander veel belangrijker voordeel. De duiker die zich aan de nultijden voor gewone perslucht houdt en met verrijkt ademgas duikt, bouwt aanmerkelijk minder stikstof op. Op deze manier zal – met name op vakanties, waarin duikers veel duiken in korte tijd maken – een aanmerkelijk lagere stikstofopbouw in de weefsels voordoen met als gevolg minder (stille) stikstofbellen. Veel duikers zijn al overtuigd van dit voordeel gezien het feit dat op ons duikcentrum in twee zomerseizoenen meer dan tweehonderd duikers voor dit brevet opgeleid zijn. Het is een belangrijke mogelijkheid om de negatieve effecten van stikstof te bestrijden en daarom jammer, dat juist in uw omvangrijke en belangrijke artikel, dit belangrijke aspect niet wordt belicht. Het leren duiken met verrijkte lucht (nitrox) dient mijns inziens dan ook reeds in de beginnerscursus te worden aangeleerd.