Tien miljoen recepten voor kalmeringsmiddelen

Huisartsen en medisch specialisten hebben vorig jaar ruim tien miljoen keer een recept uitgeschreven voor een kalmeringsmiddel of slaappil. Daarnaast werd er 5,1 miljoen keer een antidepressivum voorgeschreven, 4 procent meer dan in 2004.

Dit blijkt uit het jaaroverzicht dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft gepubliceerd. SFK verzamelt en analyseert gegevens over door de openbare apothekers verstrekte medicijnen. Door de apotheken wordt zo'n 92 procent van de receptmedicijnen buiten het ziekenhiuis verstrekt, de rest komt voor rekening van de apotheekhoudende huisartsen.

Via de apotheken werd voor ruim 3,9 miljard euro (exclusief 6 procent BTW) aan medicijnen op recept verstrekt, 265 miljoen euro meer dan in 2002. Voor dit jaar verwacht SFK dat de kosten met 2 procent zullen dalen tot 3,8 miljard euro. Dit zou het gevolg zijn van het convenant dat minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) in februari met een aantal belangengroepen en zorgverzekeraars heeft gesloten. Daarnaast verstrekten de apothekers nog eens voor 107 miljoen euro aan medicijnen die niet in het ziekenfondspakket zitten. Daarvan neemt Viagra bijna 10 miljoen voor zijn rekening.

Volgens SFK stijgen de medicijnkosten onder meer doordat patiënten steeds korter in het ziekenhuis verblijven en dus eerder dan in het verleden hun middelen via de apotheek krijgen. De stijging is bevendien het gevolg van het voorschrijven van nieuwe en meestal duurdere medicijnen. Medisch specialisten blijken daar gevoeliger voor dan huisartsen: van de middelen die specialisten voorschrijven is bijna 8 procent korter dan vijf jaar verkrijgbaar, bij de huisartsen is dit 5 procent. Ook schrijven specialisten grotere doses voor dan huisartsen.

In totaal kregen de apothekers vorig jaar 135 miljoen recepten te verwerken, waarvan er 85 miljoen voor een vrouw waren. Ook als rekening wordt gehouden met `de pil' blijkt dat vrouwen meer medicijnen gebruiken dan mannen. Wel zijn het gemiddeld genomen minder dure medicijnen: vrouwen gebruiken bijvoorbeeld meer antidepressiva en slaap- en kalmeringsmiddelen, maar minder (dure) cholestorolverlagers.

Bijna de helft van alle slaap- en kalmeringsmiddelen wordt door 65-plussers gebruikt. Seresta blijft daarbij het populairste medicijn: dat ging ruim 2,8 miljoen keer over de toonbank en is daarmee voor het derde opeenvolgende jaar het meest voorgeschreven medicijn.