Overlast op straat veel vaker beboet

Het aantal boetes dat wordt uitgedeeld voor publiekelijke overlast, als het drinken van alcohol op straat, is in vijf jaar bijna verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Deze boetes, die volgen uit overtredingen van Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV's), worden geïnd door het CJIB, een onderdeel van het ministerie van Justitie. In hun APV's kunnen gemeenten bepalingen opnemen rondom de openbare orde, zoals samenscholingsverboden of het verbod op het doelloos rondhangen op straat. Het overgrote deel van de opgelegde boetes heeft te maken met dergelijke overtredingen. In 2000 werden nog 4.860 van zulke boetes opgelegd. in 2003 was dat aantal al opgelopen tot bijna 17.000. De trend zet dit jaar door, met een aantal van ruim 10.000 boetes tot en met juli.

Het aantal gemeenten dat in de APV een artikel opneemt waarin het nuttigen van alcohol op straat wordt verboden, is de laatste jaren gestegen. Vaak wijzen gemeenten specifieke gebieden aan waar een dergelijk verbod geldt. In de APV van de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld staat: `Het is verboden, op door Burgemeester en Wethouders aangewezen wegen of weggedeelten, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.' Andere gemeenten gebruiken soortgelijke bewoordingen. De gemeenten hebben caféterrassen in zulke gebieden nadrukkelijk uitgesloten van het verbod.

Hoeveel gemeenten zulke specifieke gebieden hebben aangewezen, is niet bekend. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt het wel toe.

Binnen afzienbare tijd kunnen gemeenten zelf boetes voor overtredingen van de plaatselijke verordeningen uitdelen. Tot nu kunnen gemeentelijke ambtenaren als stadswachten wel overtredingen constateren, maar voor het uitdelen van boetes is altijd de politie nodig. Volgens een concept-wetsvoorstel dat de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in mei voor advies hebben rondgestuurd naar onder andere de VNG, gaat dat veranderen. De opbrengsten van de boetes die de gemeenten opleggen, gaat dan naar de gemeenten zelf. Controleurs van de gemeente krijgen ook de status van bijzonder opsporingsambtenaar, waardoor ze overtreders naar hun identiteit kunnen vragen. Volgens de ministers kunnen de gemeenten op deze manier overlast effectiever bestrijden.