OESO: ook in 2005 is Duits begrotingstekort te hoog

Het Duitse begrotingstekort zal ook volgend jaar niet voldoen aan de normen van de eurolanden. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat gisteren naar buiten is gebracht. De OESO verwacht dat het tekort volgend jaar zal uitkomen op 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Binnen de eurozone is een percentage boven 3 niet toegestaan. Dit jaar zal het tekort dicht bij 4 procent uitkomen, aldus de organisatie van dertig industrielanden. De cijfers zijn hoger dan de ramingen van de regering-Schröder. In de economische vooruitzichten van de OESO voor Duitsland is geen verandering gekomen. De economie groeit zoals het er nu naar uitziet dit jaar 1,1 procent en volgend jaar 2,1 procent.

Volgens de denktank is Duitsland de goede weg ingeslagen met een reeks van economische hervormingen. Om de economie op termijn goed te laten draaien moet de regering deze maatregelen wel uitbreiden en de overheidsuitgaven terugdringen. Nu is het vooral de export die de economie een impuls geeft.

Volgens de OESO heeft de regering-Schröder er goed aan gedaan om onder meer de starre arbeidswetgeving en de sociale zekerheid op de schop te nemen.

De opstellers van het rapport breken een lans voor extra maatregelen, vooral op het gebied van de gezondheidszorg en de pensioenen. De Duitse gezondheidszorg is een van de duurste in het OESO-gebied en drukt sterk op de financiën van de overheid.

Ook de arbeidsmarkt ontwikkelt zich ondanks de hervormingen nog niet erg. De OESO pleit voor een flexibeler systeem. Hoewel het de laatste tijd beter gaat met de economie, wil de werkgelegenheid in Duitsland nog niet aantrekken. Al bijna twee jaar heeft meer dan 10 procent van de beroepsbevolking geen werk. Dat vergroot het consumentenvertrouwen niet, waardoor de binnenlandse bestedingen zwak blijven.