Museum van Oudheden in geldnood

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden verkeert in financiële problemen door tegenvallende inkomsten. Dat heeft het museum vandaag bevestigd.

In een anonieme brief, ondertekend door ,,een aantal verontruste medewerkers'', wordt directeur Renée Magendans onder meer beticht van financieel wanbeleid, het onnodig opvoeren van de werkdruk en van het demotiveren en manipuleren van medewerkers. De brief werd bezorgd bij de redactie van het Leidsch Dagblad, dat er gisteren fragmenten uit afdrukte.

In een officiële reactie zegt het museum vandaag deze ,,laakbare handelswijze'' af te keuren, maar wordt de ,,moeilijke financiële situatie'' van het museum erkend.

Uit bij de brief gevoegde interne notulen blijkt dat het museum over 2003 een tekort van 542.000 euro heeft; het museum spreekt in de verklaring van ,,500.000 euro''. Volgens het museum is het tekort ontstaan door ,,hoge beheerslasten, hoge kosten voor nieuwe zalen en hoge lasten voor pensioenen en beveiliging.'' Afgelopen juni werden voor de rest van 2004 een vacaturestop en drie bezuinigingsronden afgekondigd.

In een interview met het Leidsch Dagblad gisteren ontkende Magendans de beschuldigingen, maar sprak ze van ,,een zorgelijke financiële situatie''. ,,We hadden in 2003 te maken met tegenvallers. Het financiële verloop van de Syrië-expositie (Bronnen van inspiratie uit het oude Syrië, november 2002 - maart 2003, red.) was anders dan de begroting en de resultaten in algemene in algemene zin vielen tegen. [...] We hebben met de Raad van Toezicht gekozen voor de samenvoeging van de begrotingen van 2003 en 2004.''

Volgens de directeur maken ook de structurele veranderingen door de verzelfstandiging van het museum in 1995 ,,het boekhoudkundig allemaal lastig''. De Raad voor Cultuur velde in april een positief oordeel over Oudheden, maar adviseerde ook het verzoek tot verhoging van de subsidie van €3,884.800 tot €5.225.000 niet in te willigen. Een ,,tempering van de ambities'' werd wijselijker geacht. Hierover zegt Magendans in het Leidsch Dagblad: ,,Als de staatssecretaris dat advies overneemt [...] moeten we opnieuw naar de begroting kijken''. De directeur was vandaag niet bereikbaar voor verder commentaar.