Euro's voor armlastigen

Delft, Ameland en Boskoop keerden de Zalmsnip dit jaar helemaal niet meer uit, maar gebruikten het geld voor gericht minimabeleid.

,,Het is sowieso vreemd een douceurtje vast te plakken aan de naam van een minister. Dat is een verheerlijking, die ons niet bevalt. Het is daarom alleen al goed dat de Zalmsnip wordt afgeschaft.'' Aan het woord is burgemeester P. Verhoeven van Ameland, als het om belastingen gaat volgens hem ,,de goedkoopste gemeente van Nederland''.

Verhoeven zegt dat de Zalmsnip ,,allerlei rompslomp'' met zich meebrengt. ,,Fijn dat de gemeenten eindelijk van die omslachtige betaling worden verlost'', vindt hij. ,,Als je wat aan het inkomensbeleid wil doen, doe dat dan via de belastingen.'' Ameland gebruikt het door het rijk beschikbaar gestelde geld voor de Zalmsnip om de ,,absolute minima'' te helpen, aldus Verhoeven. De gemeenten Delft en Boskoop gaan op dezelfde manier te werk, tot ergernis van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD), die hen in een brief om opheldering heeft gevraagd.

De drie gemeenten zouden de Zalmsnip ,,misbruiken''. ,,Als het waar is dat het kabinet onze gemeente beschuldigt van ,,misbruik'' van de Zalmsnip, dan is dat wel een heel zware term'', oordeelt woordvoerder M.C. Bevers van Delft. Ze herinnert eraan dat Delft de `snip' tussen 1998 en 2003 voor ,,100 procent'' aan de burgers heeft uitgekeerd. ,,En dat terwijl Zalm bij de invoering zei dat gemeenten 25 procent van het totale bedrag desnoods mochten afzonderen voor sociale reserves.''

Eind 2003 besloot Delft de Zalmsnip in te trekken. Het was het gevolg van bezuinigingen in de gemeente, die in de periode 2004-2007 zeven miljoen euro bedragen. ,,Het geld voor de Zalmsnip is niet op'', legt Bevers uit, ,,Het zit in een fonds. Maar gezien de verslechtering van de positie van de armlastigen leek het Delft beter het geld te gebruiken voor bijzondere bijstand, of voor een bijdrage aan mensen die worden getroffen door allerlei kortingen.''

Boskoop schafte de Zalmsnip vorig jaar af. In de kranten heeft burgemeester J. Rijsdijk gelezen dat zijn gemeente de `snip' daarmee mogelijk ,,mede om zeep heeft geholpen''. Maar dat herken ik in het geheel niet, zegt hij. Hij is ervan overtuigd dat de verplichting de `snip' uit te betalen sinds 2001 niet meer bestaat. ,,Wij krijgen het rijksgeld voor de `snip' binnen via de zogenoemde `algemene uitkering'. Dat zijn `blanco euro's', de gemeenten hebben de maximale vrijheid het geld uit te keren.''

Als de Zalmsnip wegvalt zal dat ,,een harde klap'' betekenen voor de armste Boskopers, legt burgemeester Rijsdijk uit. ,,Ze zullen dat in hun portemonnee voelen.'' De gemeente Ameland, dat volgens burgemeester Verhoeven ,,een beperkt aantal armen'' heeft, continueert de financiële bijdrage aan de minima als de Zalmsnip verdwijnt. ,,De mensen behouden gewoon die honderd piek'', zegt Verhoeven. En Delft? ,,Als de Zalmsnip wordt afgeschaft, zal onze gemeente alles blijven doen om de minima te helpen'', aldus de woordvoerder.

    • Guido de Vries