COA slaat alarm na verdrinken zwemmers

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft posters gemaakt die asielzoekers moeten waarschuwen voor zwemmen in afgravingen. Ook zijn medewerkers van asielzoekerscentra opgeroepen ouders met jonge kinderen in een persoonlijk gesprek te wijzen op de gevaren van zwemmen.

De maatregelen zijn genomen nadat in enkele weken tijd vier asielzoekers zijn verdronken. Het COA heeft zijn twaalf managers en hoofden van dienst van de asielzoekerscentra geadviseerd posters uit te printen en op te hangen in de centra. Hierop staat een zwemmer met daaronder de tekst: `Zwemmen kan gevaarlijk zijn.' Binnenkort bespreekt het orgaan intern of meer maatregelen nodig zijn.

Gisteren kon een 26-jarige asielzoeker van het asielzoekerscentrum Tolbert ternauwernood worden gered uit de Lettelberterplas bij het Groningse Leek. De man, afkomstig uit Ivoorkust, ging met een andere bewoner het water in, hoewel hij niet kon zwemmen. Volgens de politie waarschuwden omstanders hem nog voor de diepte van de recreatieplas. Zij zagen hem op zeker moment kopje onder gaan en brachten hem naar de kant. De man was toen reeds buiten bewustzijn, maar hij kwam na langdurige reanimatiepogingen bij. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Dinsdag verdronken twee zusjes van zeven en negen jaar uit Burundi in de recreatieplas Lage Veld in Wierden bij Almelo. Die dag werd ook het stoffelijk overschot van een 16-jarige Angolese asielzoeker in het Aekingermeer, een zandafgraving nabij het Friese Elsloo, op tien meter diepte gevonden. Naar hem was vier dagen gezocht door duikers. Enkele weken geleden verdronk een achtjarig Armeens meisje uit Wapenveld bij Musselkanaal.

Woordvoerder M. Slager van het COA spreekt van ,,een drama'' voor zowel de nabestaanden als medewerkers van de asielzoekerscentra. ,,Maar behalve mensen waarschuwen, kun je niet veel doen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk.'' Veel asielzoekers zien de gevaren van water niet, meent hij. ,,Ze zijn niet opgegroeid met zoveel water in hun omgeving als hier. Als je Nederlanders ziet zwemmen lijkt dat heel gemakkelijk.''