Blue Movie

Henk van Gelder somt in zijn artikel `De waarde van Blue Movie' (Cultureel Supplement, 30 juli) een aantal uiterlijkheden van de film Blue Movie uit 1971 op, zoals de in aanbouw zijnde Bijlmermeer, de haardracht en de (seksuele) mores van die tijd. Hij vergeet iets anders belangrijks, namelijk de etniciteit van de hoofdrolspelers en figuranten, die namelijk allemaal zonder uitzondering wit zijn. Bij de bouw van de Bijlmer was men ervan uitgegaan dat daar ook witte gezinnen zouden gaan wonen, omdat er in de binnenstad te weinig woonruimte was. Verder is het vreemd dat zo'n kassuccesfilm pas 33 jaar later en naar aanleiding van de dood van de regisseur eens op de Nederlandse televisie komt, terwijl in die tijd ook (softporno) films werden gemaakt als Emanuelle (Sylvia Kristel) en Black Emanuelle, die wel op de Nederlandse televisie zijn uitgezonden. Filmkassuccesroem is kennelijk zo betrekkelijk dat het niet eens goed gearchiveerd wordt. Wat nou als een kwalitatief betere film, die geen kassucces was, verloren gaat omdat straks alle kopieën verdwenen zijn?

    • A. Heemskerk