Bètabonus is onzinnig en belachelijk 2

Bij de diploma-uitreiking een bonus van 1.500 euro voor afgestudeerden in exacte vakken. Minder dan een maandsalaris voor de wetenschapper die aan zijn loopbaan begint. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) maakt op haar manier een begin met stimulering van studie van exacte vakken.

Terecht wijst deze krant op het belang van investeren in vooropleidingen in het middelbaar onderwijs. Wezenlijker is de aanpak van exacte vakken in het basisonderwijs. Kinderen vóór de puberteit zijn nieuwsgierig en in staat tot verwondering, meer dan pubers gestuurd door hormonen en TMF. Investeren in het basisonderwijs, en in de pabo's waar natuurwetenschappen niet of nauwelijks op het programma staan, is een kwestie van lange termijn. In plaats van een beloning aan het eind van de studie is een stimulans aan de start, elk kind een scheikundedoos, een effectievere investering in bèta-onderwijs.

    • G. Stout
    • Lerarenopleider Leeuwarden