Verplicht opslaan van printgegevens overbodig

Zelfs afgezien van de vraag of opslagplicht voor `printgegevens' over telefoon- en e-mailverkeer (`Terrorisme bestrijden via databehoud', NRC Handelsblad, 24 juli) een onaanvaardbare inbreuk op de privacy vormt, zijn deze maatregelen overbodig en kostbaar.

Opsporingsinstanties beschikken al over afluistermogelijkheden voor telefoongespreken en internetverkeer. Voor wat betreft internet kan een complete reconstructie worden gemaakt van alle ontvangen en verzonden e-mail, bezochte web-pagina's, chat-sessies, etc. Het apart laten opslaan van een deel van deze informatie door aanbieders biedt dus geen nieuwe opsporingsmogelijkheden. Natuurlijk is het een wensdroom van ordehandhavers om willekeurig door communicatiedetails te kunnen zoeken, zonder specifieke verdachten te hebben. Afgezien van juridische en privacyvraagstukken brengt dit echter belangrijke technische en bedrijfseconomische problemen met zich mee. Internetaanbieders zijn er namelijk niet op ingesteld om gedetailleerde gegevens over dataverkeer te verzamelen, laat staan te bewaren. Gezien de veelal vaste abonnementsprijs houden zij geen klantspecifieke dossiers bij voor factureringsdoeleinden. Gedetailleerde gegevens (voor probleemoplossing en misbruikbestrijding) worden slechts kortstondig opgeslagen: de enorme omvang van het internetverkeer laat niet anders toe.

Gedetailleerd databehoud voor alleen e-mail zou voor kleinere marktpartijen al een kostprijsstijging van tientallen euro's per gebruiker per jaar betekenen, waardoor men de markt waarschijnlijk zal verlaten. Het bijhouden van een lijst van bezochte websites zou zelfs voor de allergrootste aanbieders uiterst problematisch zijn.

Ook is het belangrijk je te realiseren dat het voor terroristen eenvoudig blijft om dit soort maatregelen te omzeilen m.b.v. berichten in code, ouderwetse papieren post en persoonlijke ontmoetingen. Onschuldige burgers worden echter geconfronteerd met minder privacy, een kleiner dienstenaanbod en fors hogere prijzen. Nederland zou er goed aan doen de positie ten opzichte van dit voorstel grondig te herzien.

    • Michiel de Bruijn