Schaf de hele carrousel rond oz-belasting af

,,Op de grillige huizenmarkt weet niemand meer wat een reële vraagprijs is'', kopt NRC Handelsblad op 31 juli. Maar binnenkort worden alle woningen wel weer getaxeerd, opdat gemeenten en waterschappen onroerendezaakbelasting kunnen heffen. Heffingen op basis van zeer discutabele taxaties. Er zullen weer veel bezwaren worden ingediend en hertaxaties door dezelfde bureaus zullen tot gelijke uitkomsten leiden. Dan moet in veel gevallen de rechter de knoop doorhakken. Is het niet verstandiger deze carrousel af te schaffen en daarvoor in de plaats de inkomstenbelasting (box 1 en/of 3) iets te verhogen?

    • S.P. van der Zee Middelburg